Danmark skal til evaluering i FN’s torturkomité

0
418
4887029909 194962f953 o 1

4887029909 194962f953 o 1

11.11.2015 – 16. og 17. november evaluerer FN’s torturkomité Danmark i løbet af to møder, der vil blive streamet live på: http://www.treatybodywebcast.org/

Danmark er et ud af 158 lande, som har underskrevet FN’s torturkonvention og skal derfor evalueres på fast basis af en komité bestående af ti uafhængige eksperter.

Komitéens samtale med den danske regerings delegation foregår kl. 10-13 d. 16. november og kl. 15-18 d. 17. november i Palais Wilson i Genève.

Mulige diskussionsemner er: inkorporeringen af konventionen i den nationale lovgivning, tortur i straffelov, tilbageholdelse af asylansøgere, brugen af isolationsfængsling, behandlingen af tilbageholdte personer i forbindelse med militære operationer i udlandet, brugen af diplomatiske garantier, og hvordan det kan undgås, at dansk luftrum bliver brugt i forbindelse med internationale fangeoverførsler.

Du kan finde mere information og rapporten om Danmark på:

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1002&Lang=en

Komitéen vil også offentliggøre sine afsluttende bemærkninger her.

Der er planlagt en pressekonference kl. 12.30 d. 9. december i Palais des Nations i Genève, hvor komitéen vil diskutere sine observationer i forhold til Danmark og de andre lande, der har været evalueret – Liechtenstein, Aserbajdsjan, Østrig, Kina og Jordan.

For mere information og henvendelser fra medier: Liz Throssell +41 (0) 22 917 9466/+41 79 752 0488 [email protected]

For mere information om FN’s torturkomité: http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cat/pages/catindex.aspx

Følg med på sociale medier:

Twitter: UNrightswire
Facebook: unitednationshumanrights
Google+: unitednationshumanrights
Youtube: unohchr