Verden fortsætter uholdbar kurs

0
426

 

Verden fortsætter ned ad en uholdbar vej på trods af over 500 internationale aftaler for at støtte den bæredygtige forvaltning af miljøet og forbedre det menneskelige velvære. Det er en ny og omfattende vurdering koordineret af FN’s miljøprogram (UNEP).

Den femte udgave af Global Environment Outlook (GEO-5), udgivet før Rio+20 topmødet, vurderer 90 af de vigtigste miljømæssige målsætninger og finder, at kun fire af disse målsætninger er blevet nået med betydelige fremskridt.

Disse fire målsætninger er en eliminering af produktionen og brugen af stoffer, som nedbryder ozonlageret, fjernelse af bly fra brændstoffer, øget adgang til forbedret vandforsyning og at fremme forskning for at reducere forurening af havmiljøet. For en fuld liste over målsætningerne og status af gennemførelsen, besøg: www.unep.org/geo/pdfs/geo5/Progress_towards_goals.pdf.

Nogen fremgang ses i 40 målsætninger, herunder en udvidelse af beskyttede områder, såsom nationalparker, og bestræbelser for at reducere skovrydning.

Lille eller ingen udvikling blev konstateret for 24 målsætninger, herunder klimaforandring, fiskebestanden og ørkendannelse og tørke.
Yderligere forværring er noteret ved otte målsætninger, herunder verdens koralrevs tilstand. For 14 mål blev der ikke lavet vurderinger på grund af mangel på data.

Rapporten advarer, at hvis menneskeheden ikke hastigt ændrer sine metoder, kan flere kritiske tærskler overskrides og bratte og uigenkaldelige ændringer i planetens livsfunktioner kan forekomme.

Hvis de nuværende tendenser fortsætter, hvis de nuværende produktionsmønstre og vores forbrug af naturlige ressourcer fortsætter og ikke bliver ændret og ’afkoblet’, så vil regeringer præsidere over et hidtil uset niveau af skader og nedbrydning”, sagde FN’s undergeneralsekretær og UNEP’s administrerende direktør Achim Steiner.

Foto: UN Photo/JC McIlwaine