UNODC udgiver årlig rapport

0
421

FN’s Kontor for Narkotikakontrol og Kriminalitetsbekæmpelse (UNODC) har udgivet sin årlige rapport for 2009. Rapporten giver et overblik over, hvad UNODC gør for at hjælpe medlemsstaterne med at håndtere truslen fra narkotika, kriminalitet og terrorisme.

“I løbet af de seneste år er stofmisbrug og produktion af stoffer stabiliseret. Men der er stadig for mange ulovlige stoffer i verden, for mange der lider af afhængighed, og for meget kriminalitet og vold forbundet med handel med stoffer,” siger Antonio Maria Costa, chef for UNODC.

Blandt UNODC’s aktiviteter påpeger han organisationens indsats i at skabe et regionalt og internationalt samarbejde for at dæmme op for strømmen af opium fra Afghanistan, samt optrapningen af UNODC’s engagement i Centralamerika og Caribien, hvor målet er at reducere disse regioners sårbarhed over for stoffer og kriminalitet.

UNODC er desuden i færd med at udvide sine aktiviteter for at styrke retsstaten. Dette, siger Costas, “er ikke kun et vigtigt mål i sig selv, men udgør basis for socioøkonomisk vækst,” og kan derfor ses som en forudsætning for at opnå 2015-målene.

Herudover optrapper UNODC sit arbejde mod andre fremvoksende kriminalitetsformer, såsom miljøkriminalitet og piratvirksomhed, især omkring Afrikas Horn.

Da korruption både er kriminelt i sig selv og muliggør andre former for kriminalitet, arbejder UNODC også med stater for at bekæmpe korruption, træffe foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og forhindre finansiering af terrorisme.

Rapporten viser, at i en ustabil verden, er UNODC’s ekspertise og oplysninger i høj efterspørgsel. Som svar på denne efterspørgsel udvider UNODC sine arbejdsområder og bliver aktiv inden for nye problemstillinger og nye spørgsmål.