A-Ø webstedsindeks

De nordiske lande vil styrke FN’s Miljøprogram

4. november 2019 – Repræsentanter fra de nordiske lande – Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige – mødtes med FN’s Miljøprogram (UNEP) over to dage i Nairobi i oktober 2019. Disse årlige nordiske møder er en del af landenes langsigtede partnerskab med UNEP.

I løbet af de to dage i oktober demonstrerede de nordiske lande, at de er stærke tilhængere af multilateralisme, har fælles interesser i det globale miljø samt en fælles tilgang til at håndtere miljøudfordringer. De mener alle, at UNEP er i en unik position til at fremme global miljømæssig bæredygtighed. De pointerede også, at organisationen skal styrkes yderligere for at udleve denne afgørende rolle mere effektivt.

”Som nordiske lande er vi stærke tilhængere af det multilaterale system og FN. Vi ønsker at se systemet styrket, så derfor støtter vi også reform af FN. Vi har været meget glade for at høre om UNEP’s engagement i FN-reformspørgsmål,” sagde Mette Knudsen, Danmarks ambassadør i Kenya og faste repræsentant ved UNEP.

De nordiske landes repræsentanter opfordrer også til en styrket FN-Miljøforsamling, som samler verdens miljøministre samt repræsentanter for civilsamfundet og den private sektor.

Norge, der i øjeblikket har formandskabet for den femte samling i FN’s Miljøforsamling, spiller en nøglerolle i forberedelserne til den næste samling, som finder sted i Nairobi i 2021. Norsk ambassadør i Kenya og fast repræsentant ved UNEP Elin Bergithe Rognlie ser frem til at arbejde med UNEP om forberedelserne. ”Vi stoler også på, at UNEP kan bringe videnskaben til politikerne, så de kan tage de rigtige beslutninger – og de rigtige handlinger,” sagde Rognlie.

Anna Jardfelt, Sveriges ambassadør for Kenya og faste repræsentant ved UNEP, sagde, at ”UNEP er en meget vigtig organisation for Sverige. Vi har været en mangeårig tilhænger og hovedbidrager til FN’s miljøfond. Jeg tror, at vi alle er klar over, hvor vigtige miljøspørgsmål er og behovet for at styrke UNEP.”

Selv om de kun udgør fem lande (eller 2,6 procent) af UNEP’s 193 medlemslande, bidrager de nordiske lande tilsammen med cirka 20 procent af finansieringen til FN’s miljøfond. Ud over at styrke FN’s Miljøforsamling og støtte reform af FN, er de nordiske lande også tilhængere af en fornyet global miljøstyring for at opfylde de internationale forpligtelser. At styrke synergierne mellem de multilaterale miljøaftaler er et andet vigtigt stykke af puslespillet.

”Vi kan ikke løfte de mange store udfordringer på miljøområdet alene. Vi har brug for samarbejde for at gøre dette, internationalt samarbejde, og i denne henseende er og forbliver UNEP vores vigtigste partner. Vi bliver nødt til at uddybe og udvide dette samarbejde sammen med andre lande,” sagde Erik Lundberg, Finlands ambassadør i Kenya og faste repræsentant ved UNEP.

I de nordiske lande prioriteres miljøet på det højeste niveau: ”Tidligere i år erklærede de nordiske landes statsministre, at de ønsker at tage lederskab, når det kommer til kampen mod klimaforandringer og være kulstofneutrale samfund,” sagde Unnur Orradottir Ramette, Islands ambassadør i Uganda.

Nyhedsbrev

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19