Den internationale dag for nultolerance overfor kvindelig omskæring 

0
349
girl-veil-white-Kenya-Uganda
En ung pige sidder ved Kalas Girls Primary School i Uganda, et redningscenter for piger i risiko for FGM-overgreb efter at være blevet reddet i Kenya. Foto: UNICEF/UNI380389/Bongyereirwe

200 millioner kvinder og piger har været udsat for kvindelig omskæring. Den 6. februar skal nultolerancen overfor denne praksis understreges. Målet er at øge bestræbelserne på og arbejdet for at afskaffe FGM totalt.

 

FGM (engelsk: female genital mutilation) er et brud på menneskerettigheder og et sundhedsmæssigt farligt indgreb i kvinder og pigers liv. Udførelsen af kvindelig omskæring/FGM har sine rødder i de samme kønsmæssige uligheder og sociale normer, der begrænser kvinders deltagelse i samfundet; det være sig inden for uddannelse eller arbejdsmarkedet.  

FGM-logo-heart-woman-men-end-UN-SDG
FGM logo 2023. Foto: UNFPA

En total afskaffelse af kvindelig omskæring før 2030 er en del af De 17 Verdensmål (SDG’erne), nærmere bestemt delmål 5.3: “Stands tvangsægteskaber og omskæring. Alle skadelige skikke som børneægteskaber, tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber samt kvindelig omskæring…”.  

At sætte en stopper for FGM anses for at være et vigtigt skridt i retning af ligestilling og forbedring af sundhed, sikkerhed for mødre, kvalitetsuddannelse og inkluderende samfund. 

 

Hvad er FGM?

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) definerer kvindelig omskæring som alle indgreb, der fører til hel eller delvis fjernelse af eksterne kvindelige kønsdele eller andre læsioner på de kvindelige kønsorganer udført uden medicinske formål. 

Young-men-Nitasimama-Imara-training-gender-equality-Africa
Unge mænd på et Nitasimama Imara kursus om ligestilling. Foto: UNFPA

For det meste udføres omskæringerne på piger, der er mellem 0 og 15 år gamle. Udbredelsen af FGM varierer meget fra område til område, men praktiseres primært i 30 lande i Afrika og Vestasien, selv om det også forekommer i andre dele af Asien samt blandt visse immigrantgrupper i Vesteuropa, Nordamerika, Australien og New Zealand.  

FGM er dog på tilbagegang som globalt fænomen, og der er i dag en tredjedel mindre risiko for omskæring af piger i forhold til for tre årtier siden.

Det betyder dog ikke, at der ikke fortsat er brug for en målrettet indsats. Humanitære kriser kan nemlig tilbagerulle den positive udvikling, og alene i 2023 er 4,3 millioner piger på verdensplan stadig i fare for at blive udsat for kønsbaseret vold.  

 

Kulturelle og sociale faktorer 

Som tradition og ritual er FGM blevet udført i mange lande i over 2.000 år af forskellige kulturelle, religiøse og sociale årsager.  

Disse årsager varierer fra land til land; fra etnisk gruppe til etnisk gruppe. Der, hvor FGM er mest udbredt, forbindes det at afstå fra denne praksis ofte med stigmatisering og udstødelse fra samfundet.

For en ud af fire af de kvinder og piger, der har gennemgået kvindelig omskæring, blev indgrebet udført af udbydere fra sundhedsvæsenet. FGM er en indtægtskilde og forbindes med prestige, hvilket naturligvis ikke gavner kampen for en afskaffelse.  

 

En fare for kvinder og pigers helbred 

Typen af skader, som forvoldes af FGM, afhænger af flere forhold: Hvilken type indgreb, der mere specifikt er tale om; personen der udfører indgrebet; de hygiejniske forhold og pigernes helbred.

På kort sigt kan konsekvenserne være stærke smerter, chok, blødninger, infektioner og vandladningsbesvær. Blødningerne og infektionerne kan ligefrem lede til dødsfald.  

På længere sigt er der en risiko for varige mén i forhold til seksuel og reproduktiv sundhed, dannelsen af cyster og bylder, smertefuld menstruation og galdesten.

UN-woman-Sy-Kadidia-Toure-NGO-FGM
Sy Kadidia Toure, medlem af en lokal NGO i Mali, rådgiver en pige, der har varige mén efter FGM. Foto: UNICEF/UNI81719/Pirozzi

Kvindelig omskæring kan også medføre mentale skader og på den baggrund alvorligt afvigende adfærd; tillidsbrud, angst, depression og PTSD er nogle af de mulige følger. 

 

At gøre fælles front med drenge og mænd 

Det største program, der arbejder på at komme FGM til livs på verdensplan, er siden 2008 blevet ledet af et samarbejde mellem UNFPA (FN’s Befolkningsfond) og UNICEF. Programmets tema og mål for 2023 er at gøre fælles front med drenge og mænd.

UNFPA og UNICEF opfordrer det globale samfund til at oplyse og engagerer drenge og mænd i kampen mod kvindelig omskæring, opfordre dem til at høre og lade kvinder og pigers stemmer blive hørt.  

Rationalet bag denne fælles front er at sikre, at familier, lokalsamfund, institutioner og politikere vil støtte og investerer i piger og afskaffelsen af FGM. 

Forskellige initiativer for at nå disse mål er igangsat verden over; det har skabt mærkbare resultater og støtte fra mange mænd.

Religiøse og andre ledere, sundhedsarbejdere, politifolk, medlemmer af civilsamfund og græsrodsorganisationer, alle har de hjulpet med at opnå bemærkelsesværdige resultater i beskyttelsen af kvinder og piger. Alle støtter de op om nultolerancen: At sige nej til kvindelig omskæring. 

 

Læs mere:

Sig nej til omskæring af kvinder og piger

FGM under Covid-19