Generalforsamlingen bekendtgør Verdens Toilet Dag!

0
480
Toiletday

Toiletday

24. juli 2013 – I et forsøg på at gøre sanitet til en global udviklingsprioritet, har FN’s generalforsamling udnævnt 19. november til Verdens Toilet Dag. FN opfordrer til en ændring af adfærd og politikker når det kommer til spørgsmål om bedre vandforvaltning og adgang til ordentlig sanitet.

Med vedtagelsen af en ny resolution opfordrer generalforsamling FN-medlemsstaterne til at implementere nye politikker der sikrer bedre sanitære forhold for de fattige, så ingen behøver at skulle lave afføring i det fri, hvilket anses som yderst skadeligt for den offentlige sundhed.

”Denne nye årlige internationale dag er et langt skridt på vejen til at skabe bevidsthed om behovet for alle menneskers adgang til ordentlig sanitet”, sagde FN’s vice-generalsekretær Jan Eliasson i en meddelelse udgivet direkte efter generalforsamlingens vedtagelse af den nye resolution.

Lande opfordres til at tilvejebringe basale sanitære ydelser, fremme god hygiejne, samt kloak- og spildevandsbehandling og genbrug mht. integreret vandforvaltning. Resolutionen anerkender samtidig den vigtige rolle som civilsamfundet og ngo’er har i at skabe bevidsthed om problemet.

Ud af verdens 7 milliarder mennesker ejer hele 6 milliarder en mobiltelefon. Dog har kun 4,5 milliarder adgang til toiletter eller latriner – hvilket betyder at 2,5 milliarder mennesker, primært i fattige landområder, ikke har adgang til ordentlig sanitet. Derudover er 1,1 milliarder mennesker stadig nødsaget til at lave afføring i det fri.

Landene hvor mennesker ikke har adgang til et toilet eller latriner er de selv samme lande med den højeste dødelighed blandt børn under fem år, samt lande med et højt niveau af underernæring, fattigdom og stor økonomisk ulighed.

”På trods af fremskridt mod opnåelsen af årtusindudviklingsmålene, har stadig én ud tre mennesker ikke adgang til et toilet”, sagde Eliasson. ”Næsten 2000 børn dør hver dag af diarésygdomme der kunne være forebygget. Samtidig resulterer dårlig sanitet og vandforsyning i et økonomisk tab på omkring 260 milliarder dollars hvert år i udviklingslande”.