A-Ø webstedsindeks

Den private sektor er nødvendig for at opnå Verdensmålene

Ikke-statslige aktører og enkeltpersoner og multilaterale institutioner er nødt til at arbejde i fællesskab for at nå Verdensmålene, siger Ulrika Modéer, UNDP’s Assisterende Administrator og chef for UNDP’s kontor for External Relations and Advocacy (BERA). Men tiden løber ud, og en hurtig start er nødvendig for at skabe tro på fremtiden for de kommende generationer.

Ulrika Modéer er i øjeblikket den højest rangerende svensker i FN. Hendes rolle inkluderer blandt andet at bygge bro mellem FN’s udviklingsprogram (UNDP) og andre aktører i verden – en mission, som er afgørende for at nå Verdensmålene.

”Vi kan ikke nå Verdensmålene uden at samarbejde med for eksempel den private sektor. Vi er nødt til at styre investeringer for at blive mere bæredygtige og få andre sektorer til at arbejde med os i stedet for imod vores dagsordener, ”siger Ulrika Modéer.

At nå Verdensmålene kræver en grundig omstrukturering af både vores sociale modeller og den private sektors forretningsmodeller, men lige så vigtigt er offentlighedens engagement. FN spiller en vigtig rolle som en samlende kraft, og dens unikke platform har en enorm indflydelse på det normative arbejde, fortæller Ulrika Modéer.

”Vi kan ikke antage, at yngre generationer forstår, hvorfor FN blev dannet, og jeg synes, at det er vigtigt at minde folk om den historiske baggrund, når vi taler om vigtigheden af ​​multilateralt samarbejde i dag,” siger Ulrika Modéer.

Selvom historien er vigtig, skal FN på samme tid være fremadskuende og forblive relevant. Paris-aftalen og Verdensmålene for bæredygtig udvikling er to centrale dagsordener for fremtiden, og de berører samfund og aktører over hele verden.

Med sit udviklingsmandat har UNDP en stadig større til arbejdet med klima og miljø.

”Disse lande er også nødt til at håndtere klimaspørgsmål som en del af deres engagement i udvikling,” siger Ulrika Modéer.

FN’s 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling består af 17 komplekse mål, som kan virke overvældende at handle på for almindelige mennesker. Ved at fokusere på dele af målene mener Ulrika Modéer, at der også kan opnås gavnlige effekter på andre områder.

”Klimaændringer kan være en måde at engagere enkeltpersoner i adskillige globale udfordringer. Bare se på alle cyklister. Cykling har positive effekter på vores klima men også på vores helbred og miljøet.”

At komme fra et nordisk land og arbejde i et internationalt miljø indebærer visse erfaringer og kvaliteter, som er positive i en international sammenhæng.

”Jeg får ofte at vide, at folk fra Norden har en stærk evne til at lytte og forstå lokale kontekster – dette er absolut nødvendigt for at vælge den rigtige vej, træffe de rigtige beslutninger og opnå resultater.”

Men selv hvis folk fra Norden er kendt for deres lydhørhed, mener Ulrika Modéer, at det er vigtigt, at de, der ønsker at arbejde med internationale spørgsmål rejser til udlandet og arbejder lokalt for at få perspektiv, forståelse og se kritisk på sig selv og det land, man oprindeligt kommer fra.

I 2020 er der ti år tilbage, inden Verdensmålene skal nås, men nylige rapporter viser, at vi ikke arbejder hurtigt nok. Der er behov for en hurtig genstart og fælles indsats for at nå målene, men samtidig bør vi se på de muligheder, der følger med 2030-dagsordenen, siger Ulrika Modéer.

”Jeg ved, at Greta Thunberg siger, at hun ønsker de voksnes handling i stedet for deres håb. Jeg tror, ​​at det kan komme på samme tid. 2030-dagsordenen er et risikokort, men den er også en vejledning, som vi kan samles rundt om for bæredygtig udvikling.”

Nyhedsbrev

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19