Det er stadig farligt at kæmpe for menneskerettighederne

0
435
Foto: Flickr / glennshootspeople / 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0)

Foto: Flickr / glennshootspeople / 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0)

11. marts 2014 – ”Det er fortsat farligt at forsvare menneskerettighederne, da civilsamfundet og menneskerettighedsforkæmpernes plads bliver mindre og mindre i mange lande”, advarer FN’s særlige rapportør for menneskerettighedsforkæmpere, Margaret Sekaggya.

Rapportøren udtrykte i dag stor bekymring i forbindelse med præsentationen af den nyeste rapport til FN’s Menneskerettighedsråd, efter i seks år at have overvåget, rapporteret og vejledt om situationen for menneskerettighedsforkæmpere over hele verden.

Der foregår vedvarende krænkelser mod menneskerettighedsforkæmperne fra både stater og ikke-statslige aktørers side. Krænkelserne rangerer fra trusler og kriminalisering, til tortur og drab.

”Jeg har observeret en udvikling i metoderne til at bringe menneskerettighedsforkæmperne til tavshed og hindre deres arbejde. En af metoderne er at anvende juridiske og administrative bestemmelser, en anden er misbrug af det retslige system for at kriminalisere og stigmatisere deres aktiviteter i offentligheden”, sagde Sekaggya.

FN’s særlige rapportør understregede at ”disse udviklinger ikke bare bringer menneskerettighedsforkæmpernes fysiske og psykologiske integritet i fare, det underminerer også deres arbejde, og medfører en stemning af frygt i samfundet.”

”Forsvaret og promoveringen af menneskerettigheder er en legitim og modig aktivitet, som er nødvendig for at sikre, at samfund kan nyde gavn af deres menneskerettighedernes berettigelse og realisere deres potentiale”, sagde hun.

Sekaggya nævnte også bekymret, at hun har modtaget rapporter fra menneskerettighedsforkæmpere der møder intimidering og gengældelsesaktioner fordi de har været i kontakt med FN, repræsentanter indenfor menneskerettighedsområdet eller internationale menneskerettighedsinstanser.

”Jeg finder det dybt foruroligende, at mange forkæmpere ikke tør fremlægge deres sager til FN’s uafhængige eksperter, af frygt for deres egen og deres families sikkerhed”, sagde hun. ”Menneskerettighedsforkæmperne skal have mulighed for sikker og uhindret adgang til internationale menneskerettighedsinstanser.”

Margaret Sekaggya anmoder landene om at sikre ordentlige retslige, institutionelle og administrative strukturer for menneskerettighedsforkæmperne, og kræver adgang til retssystemet og at krænkelser mod menneskerettighedsforkæmperne ikke kommer til at foregå ustraffet.

”Forkæmperne kan spille en nøglerolle i at værne om demokratiet og sikre at det forbliver åbent, pluralistisk, deltagende og i linje med principperne om retssikkerhed og god forvaltning.”

UNRIC’s biblioteks baggrundsmateriale om menneskerettigheder: http://www.unric.org/en/unric-library/29040