GENERALSEKRETÆRENS BUDSKAB PÅ DEN INTERNATIONALE DAG FOR UDRYDDELSEN AF FATTIGDOM

0
481

17. OKTOBER 2005

Fattigdom ødelægger familier samfund og lande. Det skaber ustabilitet og politisk uro og kan føre til konflikter. Idag lider ca. 800 millioner mennesker af kronisk hungersnød og underernæring. Hver dag dør 30.000 børn af årsager der er direkte forbundet med fattigdom.

Disse tal viser vigtigheden af dette års internationale dag for udryddelsen af fattigdoms tema: ”At nå 2015 målene- styrke de fattigste blandt de fattige”. Temaet understreger at fattigdom kan reduceres, men kun hvis vi rækker de aller fattigste en hjælpende hånd, heriblandt de der falder udenfor udviklingsprocessen. Kun gennem et partnerskab med dem, og ved at gøre noget ved ulighed, kan vi udrydde fattigdom i alle henseender.

Årtusinde erlæringen og 2015 målene, som blev vedtaget af 189 statschefer i 2000, er et partnerskab mellem rige og fattige lande for at bekæmpe ekstrem fattigdom og opnå konkrete, målbare forbedringer i livskvaliteten for millioner af mænd, kvinder og børn. Målene udgør en central ramme om arbejdet for at fremme menneskelig udvikling- fra at sikre at alle børn får grundskole uddannelse til at reducere børne og mødre dødelighed, fra at standse spredningen af HIV/AIDS og andre større sygdomme til det overordnede mål om at halvere antallet af mennesker der lever i ekstrem fattigdom og hungersnød inden 2015.

I september 2005, mødtes verdens ledere på ny for at give en enstemmig støtte til 2015 målene, såvel som at udvidde FN’s udviklingsdagsorden som blev fastlagt på FN konferencer og topmøder. Lederne enedes om at vedtage omfattende nationale udviklingsstrategier inden 2006, for at overholde denne udviklingsdagsorden. De udviklede lande enedes om at støtte udviklingslandenes indsats gennem øget udviklingshjælp, gennem støtte til aftaler om gældssanering til visse af verdens fattigste lande, og gennem tiltag der skal sikre at handel spiller en central rolle i økonomisk vækst, beskæftigelse og udvikling til gavn for alle.

Disse forpligtelser er et gennembrud i kampen mod fattigdom. Vi skal alle arbejde for at sikre at disse løfter bliver indfriet gennem konkrete handlinger, især for verdens fattigste mennesker. Lad os, på denne internationale dag for udryddelsen af fattigdom, benytte os af den eksisterende vilje. Vi skal arbejde sammen i partnerskab mellem rige og fattige for at forbedre alle menneskers mulighed for at få et godt liv.