En journalist bliver slået ihjel hver fjerde dag

0
491

De seneste 14 år er næsten 1.200 journalister er blevet dræbt i forbindelse med deres arbejde. Det svarer til, at en journalist bliver slået ihjel hver fjerde dag. Den 2. november markerer FN Verdensdagen for at bekæmpe straffrihed for forbrydelser begået mod journalister.

I ni ud af ti sager, hvor journalister bliver dræbt, undslipper morderne straf. Straffrihed for forbrydelser begået mod journalister avler flere drab. Det er ofte en konsekvens af øget konfliktniveauer, og at retssystemer har spillet fallit.

I sin besked i anledning af 2. november understregede FN-generalsekretær Antònio Guterres, at de allerede hårdt pressede uafhængige journalister udfordres yderligere af coronapandemien.

”Pandemien har frembragt nye farer for journalister og mediearbejdere samtidig med, at angreb på deres fysiske sikkerhed er i vækst.”

I første halvdel af dette år var der mindst 21 angreb på journalister, der rapporterede fra demonstrationer. Det svarer til det samtlige antal angreb i forbindelse med protester, der fandt sted i år 2017. Overalt i verden begrænser retsvæsenet samtidig de uafhængige mediers muligheder for at udføre det samfundsvigtige arbejde. Journalister skal navigere i et landskab med trusler om retsforfølgelse, arrestation, fængsling, begrænset adgang til information – i tillæg til utilstrækkelig efterforskning af de forbrydelser, som journalisterne lægger krop til.

”Når journalister angribes, er det samfundet som helhed, der betaler en pris,” sagde Guterres. ”Hvis vi ikke formår at beskytte journalister i deres arbejde, forringer vi vores muligheder for at holde os selv informeret og træffe beslutninger baseret på nuanceret og evidensbaseret viden. Når journalister ikke kan udføre deres arbejde i sikkerhed, mister vi et afgørende bolværk mod den pandemi af mis- og disinformation, der spredes online.”

Straffrihed for forbrydelser mod journalister avler et mediemiljø fyldt med frygt og det styrker de kræfter, som ønsker at holde information skjult. Det er i anerkendelse af disse mekanismer, der kan have uoverskuelige samfundsmæssig betydning, at FN’s Generalforsamling i 2013 vedtog en resolution, der slog fast, at 2. november markerer Verdensdagen for bekæmpelse af straffrihed for forbrydelser begået mod journalister. Datoen blev valgt til minde om to franske journalister, der blev dræbt i Mali den 2. november 2013.