Køn og klima

0
497
alt

altHelen Clark, administrator for FN’s udviklingsprogram (UNDP) forpligtede sig i går til at fokusere på køn og klima, da hun modtog en MDG3 fakkel fra udviklingsminister Ulla Tørnes.

MDG er FN’s årtusindudviklingsmål som består af otte af verdens mest pressende udviklingsudfordringer som er sat til at skulle løses inden år 2015. MDG3 er mål nr. 3 som fokuserer på at promovere lighed mellem kønnene og dygtiggøre kvinder.

Ifølge Ulla Tørnes er køn og klima tæt forbundet. Blandt andet indtager kvinder og piger en meget central rolle i landbruget, som er et af de områder der risikerer at blive hårdest ramt af klimaforandringer. Derfor bør en aftale om klimaforandringer omfatte kvinders position og specielle behov. Ved at modtage MDG3 faklen indvilliger Helen Clark i at fokusere på køn og klima, og i at gøre UNDP til talsmand for kvinder med henblik på klimaforandringer og i at tale kvinders sag i forhandlingerne op til COP15. Dermed skal Helen Clark sikre at også kvinders behov og perspektiver bliver taget i betragtning under forhandlingerne.

“Sammen med partnere i UNEP, IUCN og WEDO, vil vi i UNDP støtte delegerede fra udviklingslandene i kønsspørgsmål og klimaforandringer. Hos UNDP vil vi også støtte kvindelige miljøministre i at tage føringen i en række spørgsmål. UNDP vil også fortsætte sine anstrengelser for at opnå lige økonomiske muligheder for mænd og kvinder i verdens fattigste lande,” udtaler Helen Clark

Kilde: Udenrigsministeriet