Storbritannien og Sverige advares mod at underminere folkeretten

0
442
De Zayas 15 2 2016

De Zayas 15 2 2016

15.2.2016 – FN’s ekspert indenfor menneskerettigheder, Alfred de Zayas, opfordrede i dag Storbritannien og Sverige til, at acceptere og implementere anbefalingerne fra FN’s arbejdsgruppe angående sagen om vilkårlige tilbageholdelse af Julian Assange.

Alfred de Zayas, FN’s uafhængige ekspert indenfor fremme af demokratisk og retsindig internationalorden konstatere, at en retfærdig og bæredygtig internationalorden kræver, at landene respektere, promovere og lever op til deres forpligtelser indenfor menneskerettighedstraktaten og overholder anbefalingerne fra menneskerettigheds- traktaten, arbejdsgrupper og rapportører.

”Specielt de lande, som hævder, at være på forkant indenfor menneskerettigheder bør være et godt eksempel, selv hvis de ikke er enige med FN’s eksperter” Siger Zayas.

“Den internationaleorden afhænger af en konsekvent og ensartet anvendelse af folkeretten og den undermineres når et land frit vælger og vrager. Konceptet omkring menneskeligværdighed er holistisk. En à la carte tilgang til menneskerettighederne saboterer troværdigheden af hele systemet,” understreger han.

Udtalelsen fra FN’s arbejdsgruppe, angående sagen om vilkårlig tilbageholdelse af Mr. Assange, fastslog at Mr. Assange’s tilbageholdelse var i strid med en række bestemmelser, i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og opfordrede Storbritannien og Sverige til, at sikre hans sikkerhed og konkrete integritet, sikre hans bevægelsesfrihed og betale ham en erstatning.

De Zayas 2 15 2 2016

“Den internationaleorden styrkes når alle lande overholder, ikke blot bindende traktatmæssige forpligtelser, men også anbefalinger fra FN,” tilføjer Zayas.

“Anmeldere er centrale menneskerettighedsforkæmpere i det enogtyvende århundrede, hvor kulturen er præget af hemmeligheder, tilbud bag lukkede døre, misvisende information, manglende adgang til information, 1984-lignende overvågning af enkeltpersoner, intimidering og selvcensur, som føre til grove krænkelser af menneskerettighederne,” fremhæver han.

“Det er vigtigt, at lande der regelmæssigt peger fingre af andre lande, acceptere FN’s afgørelser når de selv er impliceret. Det er et spørgsmål om intellektuel ærlighed. En hurtig gennemførelse af arbejdsgruppens udtalelse, ville sætte et eksempel for resten af verden,” konkludere Zayas.