A-Ø webstedsindeks

En levedygtig fremtid er mulig med resolutte klimaforanstaltninger

Der er mange gennemførlige muligheder for at reducere drivhusgasudledningerne og tilpasse sig de menneskeskabte klimaforandringer. De er tilgængelige for os netop nu, siger videnskabsfolk i den seneste rapport fra FN’s Klimapanel (IPCC), der blev offentliggjort mandag den 20. marts. 

“Denne sammenfattende rapport understreger, at det haster med at træffe mere ambitiøse foranstaltninger, og viser, at hvis vi handler nu, kan vi stadig sikre en bæredygtig fremtid for alle, som vi kan leve i”, sagde IPCC’s formand Hoesung Lee. 

Temperaturen er allerede steget til 1,1 grader celsius over det førindustrielle niveau. 

Hvis temperaturen skal holdes på 1,5 grader celsius over det førindustrielle niveau, er det ifølge rapporten nødvendigt med en dyb, hurtig og vedvarende reduktion af drivhusgasudledningerne i alle sektorer i dette årti. Udledningerne skal ned nu og næsten halveres inden 2030, hvis dette mål skal have nogen chance for at blive nået. 

Den løsning, som IPCC foreslår, er “klimaresistent udvikling”, som indebærer integration af foranstaltninger tilpasset til klimaforandringerne og at reducere eller helt undgå drivhusgasudledninger.

Som eksempler kan nævnes adgangen til ren energi, elektrificering med lavt kulstofindhold, fremme af transport uden eller med lavt kulstofindhold og forbedret luftkvalitet: De økonomiske fordele for menneskers sundhed, der følger af forbedringer af luftkvaliteten alene, vil være omtrent lige så store eller måske endda større end omkostningerne ved at reducere eller undgå udledninger. 

Generalsekretæren annoncerer en plan for at fremskynde forbedringerne

I en video, der blev offentliggjort mandag, beskrev FN’s generalsekretær António Guterres rapporten som en “vejledning i at desarmere klimatidsbomben“. 

Generalsekretæren har foreslået G20-gruppen af højt udviklede økonomier en “klimasolidaritetspagt”, hvor alle, der står for en høj andel af udledningerne, vil gøre en ekstra indsats for at reducere dem. Desuden skal de rigere lande mobilisere finansielle og tekniske ressourcer for at støtte vækstøkonomierne i en fælles indsats for at sikre, at de globale temperaturer ikke stiger med mere end 1,5 grader celsius over det førindustrielle niveau. 

Guterres meddelte, at han fremlægger en plan for at øge indsatsen for at nå pagten gennem en accelerationsdagsorden, som indebærer, at lederne af de udviklede lande forpligter sig til at nå så tæt på nettonulpunktet som muligt i 2040 og udviklingslandene i 2050. 

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19