En ud af tre kvinder uden et sikkert toilet

0
407
Flickr Gates Foundation 2.0 Generic CC BY-NC-ND 2.0

Flickr Gates Foundation 2.0 Generic CC BY-NC-ND 2.0

19.november 2014 – En milliard mennesker (15 % af verdens befolkning) bliver nød til at forrette deres nødtørft i det fri. Mangel på toiletter faciliteter står i vejen for helbredsforbedrelser for både mænd og kvinder.

Alligevel er det kvinderne og pigerne det går hårdest ud over. Dette års tema for FN’s internationale toiletdag (WTD) er derfor ”Lighed, værdighed og sammenhængen mellem kønsbaseret vold og sanitet.”

Lighed mellem kønnene, sanitet og hygiejne er tæt forbundne emner, da kvinder oplever flere negative konsekvenser såsom vold, sygdom og skam på grund af dårlige sanitære forhold. En ud af tre kvinder i verden mangler adgang til sikre toiletter.

I mange udviklingslande bliver mange kvinder således nød til at holde på vandet hele dagen på grund af mangel på privatliv. Det underminerer deres evne til at arbejde, til at studere og til at nyde livet. Samtidig gør det, at mange kvinder indtager alt for lidt væske i løbet af dagen, med seriøse helbredsproblemer såsom dehydrering og kronisk forstoppelse til følge.

Hvis kvinderne vælger at forrette deres nødtørft når mørket falder på er der omvendt fare for at blive angrebet eller voldtaget, da de ikke har adgang til et sikkert toilet. Kvinderne i mange lande risikerer også at blive angrebet af farlige dyr såsom slanger. Kvinder er ligeledes mere sårbare overfor uhygiejniske forhold end mænd.

Kvinders mangel på ordentlige sanitære faciliteter er ikke kun en trussel mod kvinderne, men underminerer også kvinders mulighed for at bidrage til samfundet og deres egne familiers velbefindende.

Mangel på toiletter er også en af hovedgrundene til, at piger ikke går i skole i udviklingslande. Både kvindelige elever og lærer undlader også at drikke nok i løbet dagen, hvilket har en negativ indflydelse på deres indlæringsevner og helbred.

Lighed mellem kønnene burde således være en central målsætning når man adresserer globale sanitets udfordringer. På den internationale dag opfordrer FN’s generalsekretær os derfor til at: ”yde en målrettet indsats for at opnå lighed, værdighed og sikkerhed for kvinder og piger rundt omkring i verden.”

Relaterede artikler

Mod til at forandre

Hr. Lort lærer børn at bruge toilettet

Ny kampagne – Om lort.

UN Water Logo World Toilet Day