FÆLLES BUDSKB FRA FN´S GENERALSEKRETÆR, GENERALSEKRETÆREN FOR DEN ISLAMISKE KONFERENCE ORGANISATION OG EU´S UDENRIGSPOLITISKE KOORDINATOR

0
380

Vi er alarmerede over følgerne af offentliggørelsen for flere måneder siden i Danmark af fornærmende karikaturer af profeten Muhammed og de efterfølgende genoptryk i andre europæiske aviser, og de voldelige handlinger, der er opstået som reaktioner herpå.

Kvalerne i den muslimske verden over publiceringen af disse anstødelige karikaturer deles af alle individer og samfund som indser den følsomhed, der ligger i dybe religiøse overbevisninger. I alle samfund er der behov for at vise takt og ansvar i behandlingen af emner med en særlig betydning for udøvere af given tro. Det gælder også individer, der ikke selv deler den pågældende overbevisning.

Vi støtter ubetinget op om ytringsfriheden. Men vi forstår den fundamentale krænkelse og omfattende harme, der føles i den muslimske verden. Vi mener, at pressefriheden medfører ansvar og diskretion og bør repsektere alle religioners principper og overbevisninger.

Men vi mener også, at de senste dages voldshandlinger overtræder grænserne for fredelig protest. Vi fordømmer stærkt de særdeles beklagelige angreb på konsulater og ambassader i Damaskus, Beirut og andre steder. Agressioner mod liv og ejendom kan kun skade Islams omdømme som en fredelig religion. Vi opfordrer myndigheder i alle lande til at beskytte alle diplomatiske ejendomme og udenlandske borgere mod ulovlige angreb.

Disse begivenheder øger blot behovet for fornyet dialog desto mere; både imellem samfund af forskelligartede trosretninger og imellem myndigheder i forskellige lande. Vi anmoder dem derfor om at opfrodre til beherskelse og sindsro i gensidig forståelse og respekt.

Kofi A. Annan
Ekmeleddin Ihsanoglu
Javier Solana