Rapport om verdensbefolkningens tilstand anno 2009

0
464

2. Marts, 2010

De Forenede Nationers befolkningsfond (UNFPA) har netop udgivet den årlige rapport om verdensbefolkningens tilstand, der bærer titlen Ansigt til ansigt med en verden i forandring: kvinder, befolkning og klima (Facing a changing world: women, population and climate). Rapporten påpeger blandt anBillede af rapportendet at reproduktiv sundhedspleje, herunder familieplanlægning og forholdet mellem kønnene, kan påvirke den fremtidige kurs for klimaforandringerne og have indflydelse på, hvordan menneskeheden tilpasser sig den stigende vandstand, de forværrede storme og de alvorlige tørker.

”Dette års udgave af verdensbefolkningens tilstand viser at klimaforandringerne er mere end et spørgsmål om energi, effektivitet og industrielle udledninger af kulstof – den handler også om dynamikken blandt populationer, fattigdom og ligestilling mellem kønnene,” påpeger Thoraya Ahmed Obaid, der er administrerende direktør for UNFPA. I rapportens forord fremhæver hun endvidere:

“Ved at have en bredere og mere nuanceret tilgang til klimaforandringerne, som inddrager perspektiver såsom køn og befolkning, verdens regeringer, det civile samfund og vores egen rolle i FN, drager vi nytte af faktorer, der må betragtes som værdifulde bidrag til København-erklæringen og meningsfulde tiltag i forhold til at løse denne udfordring på længere sigt.”

Kilde: UN Pulse