Finland: “Vi får enten succes eller går til grunde sammen”

0
419
Finland UNGA

Finland UNGA

30. september, 2013 – Ledere fra Saudi Arabien til pavestolen og Island til Eritrea er blandt de 33, der står tilbage på talerlisten til Generalforsamlingens generelle debat, som starter dens anden debatuge i dag. Lande fra hele verden har forlangt en ambitiøs langsigtet dagsorden for bæredygtighed til at efterfølge de nuværende 2015-mål (Millenium Development Goals) ved FN’s Genralforsamlings første uge af den årlige generelle debat. 

Temaet for dettes års 68. Generalforsamling – “The Post 2015 Development Agenda: Setting the Stage!” – søger at tegne en skitse for totalt at udrydde fattigdom og de medfølgende dårligdomme i årtierne efter slutningen af 2015 og 2015-målene.

“I den nære fremtid, forventes det af os, at vi bliver enige om en ny udviklingsdagsorden, et nyt sæt mål, som efter min mening bør blive kaldt ‘Bæredygtige Udviklingsmål’,” sagde den finske udenrigsminister Erkki Tuomoija Generalforsamlingen. ”Med de fremskredne klimaforandringer og accelerationen i tab af biodiversitet har vi, i bedste fald, nogle få årtier til at opnå miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed… Vi får enten succes sammen eller går til grunde sammen,” udtalte han. 

Den portugiske udenrigsminister Rui Machete bad om en bredere, mere inkluderende og strategisk vision. ” Vi må gå ud over det traditionelle forhold mellem donorer og modtagere ved at skabe partnerskaber med involvering fra nye internationale aktører,” sagde han i sin tale.

Jose Maria Pereira Neves, Kap Verdes statsminister kaldte klimaforandringerne “ vor tids presserende problem”, som bør tages fat på med bydende nødvendighed og stor ansvarlighed. Problemet fortjener stor fokus på post-2015 udviklingsdagsordenen, da følgevirkningerne påvirker fødevaresikkerhed og syredannelse i havene, og forværre sociale spændinger og åbner op for nationale og regionale konflikter. 

Elmar Maharram Oglu, Azerbaijans udenrigsminister sagde, at hans land mente, at en af nøgleelementerne på post-2015 dagsordenen burde være informations- og kommunikationsteknologi, “som er en drivkraft for udvikling og fremgang.”