GENERALSEKRETÆRENS BUDSKAB PÅ VERDENSDAGEN FOR MILJØET

0
446
alt


alt

5. Juni 2011

Næsten 20 år efter det globale topmøde i 1992, er verden igen på vej til Rio – stedet hvor FN’s konference om bæredygtig udvikling vil finde sted i juni 2012. Meget har ændret sig i de seneste to årtier, geopolitisk og miljømæssigt. Hundrede af millioner af mennesker i Asien, Latinamerika og i stigende grad i Afrika, har rejst sig fra fattigdommen. Alligevel får vi stadig flere beviser på potentielle uforanderlige ændringer i planetens evne til at opretholde vores fremskridt.

Hurtig økonomisk vækst er kommet med omkostninger, der sjældent omtales i de nationale regnskaber.  Disse går fra atmosfæriske og vandforurening til nedbrudte skove og fiskeri, som alle påvirker velstanden og menneskehedens velvære. Dette års tema er ”Forests: Nature at your service”, som understreger den multitrillion værdi, som disse og andre økosystemer i samfundet  har – især de fattige. 
 
På trods af den globale bevidsthed om farerne ved den miljømæssige tilbagegang – inklusiv klimaændringer, tab af biodiversitet og ørkendannelse – har den fremgang, der har været siden verdenstopmødet været for langsom. Vi kan ikke bygge lige og retfærdigverden, medmindre vi lægge lige meget vægt på de tre søjler af bæredygtig udvikling – nemlig social, økonomisk og miljømæssig udvikling. For at kunne mindske fattigdom på en bæredygtig måde, sikre mad og næring og skaffe anstændige job for den voksende befolkning, må vi bruge vores naturlige kapital på den mest intelligente måde.
 
Indien, vært for verdensdagen for miljø 2011, er blandt det voksende antal lande, som arbejder på at lægge større vægt på presset fra de økologiske forandringer. Landet hjælper også til ved at bane vejen for en bedre vurdering af den økonomiske værdi af naturbaserede services, med hjælp fra FN’s Miljøprogram (UNEP) og Verdensbanken. Indiens Rural Employment Act samt landets fremme af vedvarende energi er vigtige eksempler på, hvordan man kan gøre grøn vækst større og fremskynde overgangen til en grøn økonomi.
 
En enkelt dag kan ikke få udviklingen til at gå en bæredygtig vej. Men på vejen til Rio +20 kan dette års dag for miljø sende en besked til dem, der har indflydelse i regeringerne og den private sektor om at de kan – og må – tage de nødvendige skridt for at kunne opfylde de løfter fra verdenstopmødet. Den globale befolkning ser på og forventer intet mindre.