Dansk/færøsk krav på kontinentalsokkel præsenteres i FN i dag

0
595

Ifølge Danmarks Udenrigsministerium præsenterer en delegation med dansk, færøsk og grønlandsk deltagelse på et møde i dag Danmarks krav på kontinentalsokkel uden for 200 sømil nord for Færøerne ved FN’s hovedkvarter i New York.

Præsentationen af det danske krav sker i opfølgning af den skriftlige dokumentation (en såkaldt ”submission”), der via FN’s Generalsekretær blev indgivet den 29. april 2009 af den danske regering, sammen med Færøernes Landsstyre, til Kommissionen for Kontinentalsoklens Grænser (CLCS). Fremgangsmåden følger den procedure, der er fastlagt i FN’s Havretskonvention af 1982, som Kongeriget Danmark ratificerede i 2004.
Præsentationen i dag vedrører alene det første af de fem områder, hvori Danmark agter at gøre krav gældende inden 2014. Dataindsamling med henblik på senere indsendelse af dokumentation foregår således fortsat i området syd for Færøerne samt nord, nordøst og syd for Grønland.

En stat har uden videre adkomst til kontinentalsoklen inden for 200 sømil fra kysten. Videregående krav skal derimod underbygges af særlig videnskabelig dokumentation, der forudsætter indsamling af et meget omfattende naturvidenskabeligt datamateriale. Dette materiale er ved at blive indsamlet og bearbejdet af danske og færøske eksperter under det af regeringen i 2002 iværksatte Kontinentalsokkelprojekt, der ledes af det danske Ministerium for Videnskab, Teknologi og Udvikling i samarbejde med andre rigsmyndigheder såvel som Færøernes og Grønlands landsstyremyndigheder.

Kilde: Udenrigsministeriet