A-Ø webstedsindeks

FN-komite: Danmark undlod at handle effektivt mod kunstudstilling

FN’s racediskriminationskomite (CERD) kritiserer Danmark for at have suspenderet en undersøgelse af en kunstudstilling med racistiske billeder. Danmark har derved nemlig undladt at gribe ind overfor hadefulde ytringer, fastslår CERD. 

Komiteen traf sin beslutning efter at have gennemgået en klage fra Momodou Jallow, tidligere talsmand for Afrosvenskarnas Riksorganisation og national koordinator for European Network Against Racism i Sverige.   

“Det er ikke nok alene at erklære racistisk diskriminerende handlinger for strafbare på papiret. Straffelove og andre love, der forhindrer racediskrimination, herunder racistiske og hadefulde ytringer, skal også indføres,” udtalte komitemedlem Mehrdad Payandeh.  

Christiansborg-Denmark-parliament-castle
Christiansborg Slot, Eimoberg fra Changwon, Sydkorea.
Creative Commons Attribution 2.0

Billederne

Klagen refererede til en kunstudstilling på Christiansborg og i et privat kunstgalleri i København, der i 2014 blev sponsoreret af Dansk Folkeparti. Som en del af udstillingen var et billede af Jallow og to andre sorte mænd, hængende i galger fra en gangbro, med billedteksten: “Hang on, afrofobians”. Et andet kontroversielt billede fremstiller Jallow i rollen som en slave på flugt fra sin herre, her lød teksten: “Our negro slave has run away”. Endelig var et billede udstillet med to ledere fra romasamfund ledsaget af teksten: “Gypsy crimes are something good.” 

Kunstneren bag disse billeder var i Sverige forinden blevet dømt for bagvaskelse og tilskyndelse til had mod en etnisk gruppe. I København blev billederne udstillet med en forklarende tekst baseret på de interviews, som kunstneren havde givet, der redegjorde for billedernes baggrund og formål, samt en henvisning til de svenske domstoles dom for hver enkelt af dem. Jallow indgav en klage mod kunstneren og arrangørerne af udstillingen til de danske myndigheder med påstand om racediskrimination.  

Statsadvokaten i København indledte en undersøgelse, men besluttede at udsætte sagen i national lovgivning og artikel 10 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention om ytringsfrihed. Efter at hans klage blev afvist i Danmark, tog Jallow sagen videre til FN-komiteen. Der udtalte han, at beslutningen om at stoppe efterforskningen udgjorde en overtrædelse af bestemmelserne om forbud mod racemæssig overlegenhed, had og tilskyndelse til racediskrimination i henhold til konventionen om afskaffelse af alle former for racediskrimination.  

Momodou-Jallow-politician-blazer-shirt-MP
Momodu Jallow, medlem af det svenske parlament. Foto: Jessica Segerberg, Creative Commons Zero, Public Domain Dedication

Billederne var udtryk for racistisk hadefulde ytringer

Komiteen fandt, at billederne var udtryk for racistisk hadefulde ytringer, fordi de formidlede ideer baseret på racemæssig eller etnisk overlegenhed eller had, tilskyndelse til had, foragt eller diskrimination. Komiteen understregede vigtigheden af at finde en balance mellem retten til ytringsfrihed og pligterne til at bekæmpe racistiske hadefulde ytringer. I dette tilfælde udtrykker billederne og ordene ideen om racemæssig overlegenhed.  

“Nogle af billederne viste specifikke aktivister mod diskrimination med budskabet om at ydmyge dem og deres værdighed samt potentielt anspore til racehad og vold,” udtalte Payandeh. “Ved at skildre sorte mennesker og medlemmer af romasamfundet på en nedværdigende måde påvirker billederne ikke kun rettighederne for de portrætterede individer, men også andre sorte menneskers rettigheder under konventionen,” tilføjede han. Komiteen fandt, at de danske myndigheder ikke gav et passende og forholdsmæssigt svar for at bekæmpe denne sag om racediskrimination. Derfor bad komiteen Danmark om at undskylde over for andrageren og give ham fuld erstatning.  

 

Baggrund:  

Komitéen for afskaffelse af racediskrimination monitorerer deltagerstaternes tilslutning til konventionen om afskaffelse af alle former for racediskrimination, som til dato har 182 deltagerstater. Komiteen består af 18 medlemmer, som er uafhængige menneskerettighedseksperter fra hele verden, og som tjener i deres personlige egenskab og, ikke som repræsentanter for deltagerstater. 

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19