A-Ø webstedsindeks

FN-komité om kvinders rettigheder foretager online gennemgang af Danmark

FN’s komité for afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (CEDAW) vil gennemgå situationen vedrørende kvinders rettigheder og ligestilling i Danmark, herunder selvstyreområderne i Grønland og på Færøerne

Gennemgangen vil forløbe sig over tre dage fra den 22. til 24. februar, hvor CEDAW og den danske delegation vil diskutere regeringens rapport, som komitéen har modtaget, samt indleveringer fra diverse ikke-statslige organisationer og interessenter. Dialogen er online og vil være offentligt tilgængelig.

CEDAW vil blandt andre emner vurdere betydningen af COVID-19-pandemien for kvinders rettigheder og ligestilling i Danmark, og hvorvidt regeringens genopretningsplaner efter pandemien bidrager til bæredygtig forandring og ligestilling mellem kønnene.

CEDAW vil også diskutere den nye definition af voldtægt, som Folketinget vedtog i december 2020. Voldtægt blev tidligere defineret ved brugen af vold, men det er nu blevet fastlagt ved lov, at voldtægt er sex uden samtykke. Den nye lov om voldtægt trådte i kraft den 1. januar 2021 og gør Danmark til det 12. land i Europa, der kriminaliserer voldtægt uden krav om beviser for vold eller trussel.

CEDAW forventes ydermere at forholde sig til de høje selvmordsrater og vold mod kvinder i Grønland samt kvinders begrænsede adgang til seksuelle og reproduktive sundhedsydelser på Færøerne. Komitéen vil med al sandsynlighed også diskutere de uforholdsmæssig store konsekvenser, som klimaforandringer har for oprindelige kvinder i Grønland.

Mere information om den virtuelle landegennemgang af Danmark, herunder regeringens rapport samt indleveringer fra ikke-statslige organisationer og interessenter kan findes her.

For mere information og mediehenvendelser venligst kontakt: Vivian Kwok på tlf.:  +41 (0) 22 917 9363 eller e-mail: [email protected] eller FN’s Menneskerettighedskontorets medieafdeling på tlf.: +41 (0) 22 928 9855 eller e-mail:  [email protected].

Baggrund FN’s komité for afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (CEDAW) overvåger og vurderer, hvorvidt regeringspartier overholder FN’s Konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder, som 189 regeringspartier har underskrevet. Komitéen består af 23 medlemmer, der er uafhængige menneskerettighedseksperter rekrutteret fra hele verden. Menneskerettighedseksperterne repræsenterer ikke deres hjemlande.

Lær mere om komitéerne (Treaty Bodies), der kontrollerer, at FN-konventionerne overholdes, på  Treaty Bodies system og på CEDAW

Følg FN-komitéerne på de sociale medier!  
Vi er på Twitter @UNTreatyBodies

 

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19