FN-pressemeddelelse om 2015-målene

0
449

Store nye forpligtelser til bekæmpelse af fattigdom blev annonceret på FN’s topmøde i New York d. 25. september 2008 vedrørende årtusindeudviklingsmålene, de såkaldte 2015-mål.
Regeringer, fonde, virksomheder og civilsamfunds- organisationer bebudede væsentlige nye forpligtelser til at opfylde 2015-målene.
Større forpligtelser, herunder mere end USD 4.5 milliarder til uddannelse og USD 3 milliarder til bekæmpelse af malaria blev annonceret af store donorlande og partnere.

Udviklingslandene meddelte ligeledes tilsagn om at mobilisere nationale programmer, der tager sigte på at opnå generel enighed om for bekæmpelse af fattigdom inden 2015.
Følgende er højdepunkterne i de løfter, som Danmark tog økonomisk del i. De er baseret på de oplysninger, der forelå ved slutningen af mødet d. 25. september. En komplet samling af forpligtelserne vil blive lagt ud på websiden www.un.org/millenniumgoals/2008highlevel, når de er tilgængelige.

Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene og kvinders rettigheder

Danmark forpligtede sig til atfordoble udviklingsbistanden til ligestilling og kvinders rettigheder i 2008 til næsten USD 80 mio.

Mål 6: Bekæmpe HIV / AIDS, malaria og andre sygdomme

Danmark forpligtede sig til at fordoble bistanden til USD 196 millioner (DKK 1 milliard) i 2010 med det formål at opnå universel adgang til behandling i 2010 og standse og vende spredningen af HIV / AIDS inden 2015.

Mål 8: Globalt partnerskab for udvikling

Danmark afsatte USD 3 milliarder (DKK 15,3 milliarder)i 2009 for udviklingsbistand (svarende til 0,82 procent af bruttonationalindkomsten (BNI)) til at støtte bestræbelser på at nå alle 2015-målene og bekæmpelse af fattigdom. To tredjedele af den bilaterale bistand skal rettes til Afrika. USD 39 millioner (DKK 200 millioner) er afsat i 2009 for at sikre opfølgning på anbefalingerne fra Kommissionen for Effektivt Udviklingssamarbejde med Afrika.

Udstedt af FN’s Afdeling for offentlig information