A-Ø webstedsindeks

En peacekeepers vej fra Grønland til Golanhøjderne

Officeren Janne Kristina Larsen har tjent i det danske forsvar og i fredsbevarende operationer fra Grønlands gletsjere til Golanhøjderne. Efter at have tjent i den danske flåde i Nuuk i Grønland kom hun til FN’s fredsbevarende styrker.

Fra 2018 til 2019 førte hun tilsyn med udsendelser af militære observatører for UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization). I oktober 2022 vendte hun tilbage til UNTSO og leder nu et forbindelseskontor. 

Janne Kristina Larsen-UN peacekeeper
Larsen foran Det Fælles Arktiske Kommando Hovedkvarter i Nuuk, Grønland. Foto: Janne Larsen

“Selv om jeg ikke havde nogen kvindelige rollemodeller, da jeg ansøgte om at blive fredsbevarer, har jeg altid vidst, at jeg ville være en del af noget stort og gøre en forskel”, siger Larsen. “Faktisk havde min motivation for at deltage i FN’s arbejde og spille en rolle for freden i Mellemøsten været voksende i mere end 10 år, før jeg blev ansat i UNTSO. Min første udsendelse til UNTSO var en drøm, der gik i opfyldelse.” 

Flere kvindelige fredsbevarende soldater

Siden Larsen først kom til FN’s fredsbevarende styrker, er der sket en betydelig stigning i antallet af kvindelige fredsbevarende soldater. I 2021 var kun 7,8 procent af de udsendte inden for de militære, politimæssige og juridiske sektorer i fredsbevarende missioner kvinder. I marts 2022 var 30 procent af det civile personale i fredsbevarende operationer kvinder, og otte kvinder (38 procent) tjener som chefer og vicechefer for fredsoperationer. 

“Jeg var chef for det militære personale i Jerusalem og var bl.a. ansvarlig for at sikre, at missionen rekrutterede en mangfoldig pulje af veluddannede officerer, herunder kvindelige fredsbevarende soldater”, siger Larsen. 

Observation post-UN peacekeeper
Larsen ved en observationspost, Golanhøjderne. Foto: UNTSO

“Den erfaring hjalp mig til at forstå vigtigheden af at indsætte kvindelige fredsbevarende styrker i ustabile sikkerhedsmiljøer. Det var tilfredsstillende at se, hvordan kvindelige militærobservatører i høj grad nedbrød kommunikationsbarrierer med kvinder og børn i de samfund, vi tjente. Jeg siger altid til unge kvinder, der overvejer at tjene under det blå flag, “bare gøre det!”. For når først du bliver en del af FN-familien, vil du gøre en forskel, og din selvtillid vil få et fornyet boost i retning af at opnå store resultater.” 

Mandsdominerede miljøer 

FN’s fredsbevarende styrker har stået i spidsen for at fremme Women, Peace and Security-dagsordenen siden den blev lanceret med vedtagelsen af FN’s Sikkerhedsråds resolution 1325 i år 2000. FN’s fredsbevarende styrker har sat kvinders prioriteter og rettigheder øverst på dagsordenen. 

De fredsbevarende styrker har sat kvinder i fokus for eksempel ved at øge deres antal i fredsbevarende aktioner og støtte kvinder som fredsskabende kræfter i deres lokalsamfund. 

mayor Suman Gawani-UNMISS-Carla Monteiro de Castro Araujo
Major Suman Gawani fra Indien ved UNMISS og major Carla Monteiro de Castro Araujo fra Brasilien ved MINUSCA er udpeget som fredsbevarende styrker. Foto: UNMISS/MINUSCA/Hervé Serefio

“Det er sandt, at kvindelige fredsbevarende soldater står over for barske realiteter under fredsbevarende missioner. For det første i de samfund, vi tjener, fordi de har en tendens til at være mandsdominerede. I modsætning til, hvad der sker i Nordeuropa, opdagede jeg for eksempel, at jeg ikke altid kunne tale med eller give hånd til en mand på grund af religiøse eller kulturelle overbevisninger”, siger Larsen. 

Kvinders deltagelse

Der er derfor ingen tvivl om, at deltagelse i fredsbevarende operationer kan være en særlig udfordring for kvinder.  

“Udsendelser er som regel af en varighed på 12 måneder. Det er lang tid at være væk hjemmefra, hvis man er en ung mor, eller hvis man ønsker at udforske andre karriereveje inden for sit lands militær”, påpeger hun. 

Larsen er også overbevist om, at FN’s fredsbevarende styrker kan blive bedre, når det gælder arbejdsvilkårene for kvindelige fredsbevarende soldater. 

“Jeg mener, at en øget deltagelse af kvinder i FN’s fredsbevarende arbejde bør gå hånd i hånd med en forbedring af vand-, sanitets- og hygiejnefaciliteterne i felten, som bedre tilgodeser kvinders behov. Det er organisationen nødt til at sikre.” 

Læs mere om de seneste års fredsbevarende styrker her og her.

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19