FN starter konference om konventionelle våben

0
446
FN's konference om våbenhandel er startet

FN's konference om våbenhandel er startet

Indtil den 27. juli vil FN danne scene for det største og potentielt mest betydningsfulde foretagende nogensinde inden for området med regulering af konventionelle våben.

Forhandlinger vil blive udført af de 193 medlemslande af FN, som mødes i New York for at forhandle om, hvad der ses som det største vigtige initiativ i FN nogensinde omhandlende reguleringen af konventionelle våben. Derudover vil hundrede af repræsentanter fra NGO’er, offentlige interesseorganisationer, våbenindustrien, medier og mellemstatslige organisationer deltage.

Målet er nå til enighed om standarder for at vurdere, om våbeneksport bør have grønt lys, hvilket gør det sværere at bruge våben i konflikter og ved menneskerettighedskrænkelser, der videregives til konfliktzoner og illegale markeder og ind i hænderne på terrorister, krigsherrer, narkohandlere og kriminelle karteller.

Standardvurderinger på dette ret følsomme område – med sikkerhed og økonomiske interesser på spil – er aldrig blevet forsøgt før.

FN’s konference om en våbensalgstraktat, der er kulminationen på en forberedende proces, som har strakt sig over fem år, er muliggjort af Kontoret for nedrustning og Institut for generalforsamlingen og konferenceledelse. 

I alle dele af verden har den lette adgang til våben og ammunition ført til menneskelig lidelse, politisk undertrykkelse, samt kriminalitet og terror blandt civilbefolkningen. Uansvarlig handel med konventionelle våben kan destabilisere sikkerhed i en region, bryde med Sikkerhedsrådets våbenembargo og bidrage til krænkelser af menneskerettigheder. Vigtigt er det, at investeringer er modvirket og udvikling afbrudt i lande, som oplever konflikter og et højt niveau af vold, som også påvirker deres evne til at opnå Årtusindemålene.

Mellem 1990 og 2005 tabte 23 afrikanske lande omkring 284 billioner dollars som resultat af væbnede konflikter næret af handel af ammunition og våben – hvoraf 95 procent kom uden for Afrika.

Sammen må vi handle. Verden er overbevæbnet og fred er underfinansieret. Militærudgifter stiger. I dag er de på godt over en trillion årligt. Og globalt set har 60 år med FN fredsbevaringsoperationer kostet mindre end seks uger af de nuværende militærudgifter”, sagde Ban Ki-moon i sin åbningstale. ”Et aftalt sæt standarder for våbeneksport samt en striks national lovgivning kan hjælpe til at starte en ændring af alt detMen det vil også gøre mere – det vil forbedre vores evne til at levere over hele linjen: promovere social og økonomisk udvikling til at støtte fredsbevaring og fredsopbygning; fra overvågning af sanktioner og våbenembargoer til beskyttelse af børn og civile; fra styrkelse af kvinders indflydelse til at fremme lovgivning. En stærk traktat om våbenhandel kan gøre en forskel for millioner af mennesker, som konfronteres med usikkerhed, afsavn og frygt”. 

Hvis du vil vide mere om FN’s arbejde med at muliggøre denne vigtige aftale, besøg da konferencens hjemmeside. Opdateringer bringes også af Instituttet for offentlig information på FN’s Facebook og på @UN, samt @ATT_Conference

Foto: UN Photo/Martine Perret