FN’s Flygtningehøjkommissariat priser ny nordisk kampagne til beskyttelse af asylsøgere.

0
450

FN’s Flygtningehøjkommissariat støtter et nyt initiativ af 20 nordiske humanitære organisationer der vil have deres regeringer til at kaste et tilbageblik over deres politik angående asylsøgere der flygter fra voldsomheder og bevæbnet konflikt.

FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) meddelte at den samtidige start af ’Keep Them Safe’ kampagnen i går i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige ønsker at dække et hul i de Nordiske landes asyllovgivning der efterlader asylsøgere, inklusive Irakere, Singhalesere og Somaliere i et legalt limbo for i sidste ende at sendes tilbage til lande hvor de er i fare, hvad er imod UNHCR’s vejledninger.

”UNHCR støtter og velkommer denne kampagne da den tragter at stimulere diskussion om og finde løsninger på en kritisk mangel i international beskyttelse,” sagde Hans ten Feld, UNHCR repræsentant for de nordiske og baltiske lande.  ”Et første skridt i at dække hullet ville være at følge UNHCR’s anbefalinger for beskyttelse.

Nogle af grundene folk giver i deres asylansøgninger ses som mere legitime en andre. ”Mennesker der flygter fra voldelige Konflikter kæmper en svær kamp for at kunne opnå asyl i de nordiske lande,” således erklærede de humanitære organisationer. ”Hvis man ikke kan angive at man i særlig grad er konkret og individuelt forfulgt, bliver man sjældent givet beskyttelse og asyl i vores del af verdenen.”

Hans ten Feld sagde at huller i beskyttelseslovgivningen for asylsøgere der flygter fra voldeligheder og overtrædelser af menneskerettighederne eksisterer både i loven og dens interpretation. Mennesker risikerer at blive ofre for den manglende beskyttelse i to omgange: i deres hjemland og i landet hvor de søger asyl.