FN’s fredsbevarende arbejde: En drivkraft for fremtiden

0
471
UN Photo/Marie Frechon

UN Photo/Marie Frechon

29. maj 2014 – Af Hergé Ladsous, undersekretærgeneral for FN’s afdeling for fredsbevarende operationer, og Ameerah Haq, undersekretærgeneral for FN’s afdeling for feltstøtte.

I dag, den 29. maj, markerer vi den Internationale dag for FN’s fredsbevarende styrker og ærer de 106 mennesker som på grund af deres arbejde for FN har mistet livet i 2013. Det sidste år har FN’s fredsbevarende arbejde måttet tilpasse sig nye trusler og nye udfordringer, og har måttet hjælpe flere mennesker end nogensinde før i nogle af verdens mest destruktive konflikter.

For snart to måneder siden etablerede FN’s Sikkerhedsråd vores nye fredsbevarende mission i Den Centralafrikanske Republik, et land, som fortsat er ramt af udstrakt vold. Når vi er fuldtallige kommer missionen til at have en militær- og politistyrke på 12.000. Målet er at beskytte befolkningen, både kristne og muslimer og assistere myndighederne i reetableringen af statsinstitutioner som på lang sigt garanterer varig stabilitet.

Vor mission i Mali indebærer en konstant trussel om angreb og vold, mens vi fortsætter med at promovere en inkluderende dialog og en bæredygtig afslutning på konflikten.

I Sydsudan, verdens yngste nation, foregår vor mission i et klima af politisk krise, som har medført tusindvis af drab og millioner af fordrevne. I og med at den internationale hær i stigende grad er en del af konflikten, arbejder FN’s fredsbevarende mission med at tilpasse sig rollen med at beskytte 85.000 civile, ved at åbne deres porte og lade dem komme indenfor.

I lyset af disse nye udfordringer bliver FN’s fredsbevarende styrker bedt om ikke bare at bringe nye løsninger, men også om at yde reel værdi for pengene. I kraft af øgede finansielle begrænsninger finder vi muligheder for at forny og modernisere og sikre, at vi har en fredsbevarende styrke, som er egnet til formålet og klar til fremtiden.

I takt med at behovet for FN’s fredsbevarende styrker vokser og organisationen forventes at levere varen i scenarier der udvikler sig lynhurtigt, skaber FN platforme som hjælper organisationen til at tilpasse sig hurtigt og klare mere med begrænsede ressourcer. For eksempel vil FN’s fredsstyrker lancere et ekspertpanel om teknologisk innovation, som vil rådgive dem om hvordan vi bedst kan bruge disse nyopståede teknologier.

Medlemsstaterne og FN har et fundamentalt ansvar for at forebygge bevæbnet konflikt og for at beskytte mennesker fra grusomheder og grove forbrydelser. I dag er beskyttelse noget af det vigtigste for FN’s moderne fredstyrker, og der foregår lige nu ti fredsbevarende operationer hvor vi har mandat til at beskytte civile. Her er 95 % af vores fredsbevarende mandskab tilstede.

Med 65 års erfaring, fortsætter FN’s fredsbevarende styrker med at udføre et hårdt arbejde i besværlige omgivelser. FN’s fredsbevarende styrker bringer en universel legitimitet, som ingen anden international organisation kan mønstre. Og det foregår med et årligt budget, som repræsenterer mindre end en halv procent af verdens totale militærudgifter. FN’s fredsbevarende styrker er ikke kun uundværlig, det er helt simpelt også valuta for pengene.

I dag, imens vi mindes vor faldne kolleger, helliger vi os selv og de blå hjelme til en styrke for fred, en styrke for forandring, en styrke for fremtiden.