FN’s generalsekretær opfordrer til et stærkere globalt partnerskab for udvikling, mens bistanden daler

0
433
MDG Gab

MDG Gab

20. september 2012: FN’s generalsekretær Ban Ki-moon opfordrede i dag verden til at styrke det globale partnerskab for udvikling og bidrage til at nå 2015-Målene, som FN’s medlemslande har forpligtet sig til. Opfordringen kommer samtidigt med en ny FN-rapport. Den viser, at vi risikerer at bremse fremskridt i arbejdet for at nå 2015-Målene, fordi udviklingsbistanden er faldende.

 

”Rapporten tegner et foruroligende billede,” sagde Ban Ki-moon, da han i FN’s hovedkvarter i New York lancerede rapporten ”MDG Gap Task Force Report for 2012”, der viser, hvor langt vi er fra at nå 2015-Målene. ”Det er tydeligt, at vi har brug for et stærkere globalt partnerskab, hvis vi skal nå 2015-Målene inden deadlinen,” fortsatte generalsekretæren.

De otte 2015-Mål, som 189 regeringsledere blev enige om i 2000, opstiller specifikke målsætninger for bekæmpelse af fattigdom, uddannelse, ligestilling, reduktion af børne- og mødredødelighed, bæredygtighed, bekæmpelse af HIV/AIDS og et ”Globalt Partnerskab for Udvikling”.

I marts kunne Ban Ki-moon berette om store fremskridt i indsatsen for at nå disse udviklingsmål. En række målsætninger – vedrørende fattigdom, vand, slumområder og lige adgang for piger og drenge i grundskolen – er allerede nået.

”Men hvad angår det globale partnerskab er fremgangen mindre,” lød det fra generalsekretæren på pressemødet. ”Sidste år faldt udviklingsbistanden for første gang i mange år. Jeg gentager min opfordring til det internationale samfund: I må ikke lade de fattige– i jeres egne lande og i resten af verden – bære det tunge læs i finanskrisen.”

Rapporten, som kommer lige inden FN’s årlige generalforsamling i næste uge, viser, at den samlede udviklingsbistand faldt med næsten 3% i 2011 efter i 2010 at have været på sit højeste niveau længe.

Rapporten advarer om, at der ikke er tegn på, at donorlandene vil forpligte sig til at vende den nedadgående tendens. Det kan betyde, at færre udviklingsmål vil blive opnået inden 2015.

Selv om det ikke er ligetil at nå de 2015-Mål, vi mangler, kan det stadig lade sig gøre, lyder det i rapporten. Men det kræver, at regeringer lever op til de forpligtelser, de indgik for over ti år siden. Det kræver, at der er den nødvendige internationaleopbakning til stede. Rapporten giver også anbefalinger til, hvordan det internationale samfund kan bygge videre på vigtige fremskridt, der er gjort mod 2015-Målene.

Ifølge rapporten skal udviklingsbistanden fordobles til omkring USD 300 milliarder (2011 dollarkurs), hvis vi skal nå FN’s målsætning om, at hvert donorland giver mindst 0,7 % af sin bruttonationalindkomst i bistand. Der mangler således USD 167 milliarder, føralle donorlande lever op til den målsætning, som de har forpligtet sig til.

Rapporten roser det internationale samfund for at have haft succes med gældslettelse til dybt forgældede fattige lande. Den påpeger samtidig, at eftersom de nuværende tiltag om gældslettelse snart løber ud, skal nye ordninger hurtigt sættes i værk.

Hvad angår handel, påpeger rapporten, at forhandlingerne om et mere retfærdigt globalt handelssystem stadig står stille, 11 år efter de begyndte. De finder i øjeblikket sted under den såkaldte Doha-runde i forhandlingerne om at mindske barrierer for international handel.

Rapporten anbefaler, at man ikke går efter udtømmende, storstilede aftaler, men i første omgang efter mindre aftaler. Det kan hjælpe parterne til at komme fremad og på ny sætte gang i forhandlingerne om at få bugt med uligheder i det globale handelssystem.

”MDG Gap Task Force” arbejdsgruppen, som står bag rapporten, blev etableret for fem år siden med det formål at holde øje med fremgang i  det globale samarbejde for udvikling. Gruppen anbefaler, at donorlande lever op til det, de har forpligtet sig i forhold til at øge udviklingsbistanden, også selv om deres økonomier er trængte.

“Lad os huske på, hvad denne rapport viser os og blive ved med at presse på for udvikling og fremskridt” sluttede Ban Ki-moon.

Læs rapporten ” MDG Gap Task Force Report for 2012” her:
http://www.un.org/en/development/desa/policy/mdg_gap/mdg_gap2012/mdg8report2012_engw.pdf