A-Ø webstedsindeks

International Skovdag 2022

Den 21. marts 2022 fejrer vi International Skovdag for 10. år i træk for at øge bevidstheden om skovenes betydning. Vores liv er lige så afhængige af jorden som af havet, hvad angår både mad og levebrød. Desuden er skovene de mest biologisk mangfoldige økosystemer på land og rummer mere end 80% af planter, insekter og dyr, der lever på land. Skove dækker 30% af jordens overflade og er livsvigtige levesteder for millioner af arter, skove er kilder til ren luft og rent vand og er naturligvis afgørende for bekæmpelse af klimaforandringer. En undersøgelse fra FN viser, at skove faktisk kan løfte en milliard mennesker ud af fattigdom og skabe yderligere 80 millioner grønne jobs.

Den Internationale Skovdag er en god mulighed for at fejre verdens dyreliv og menneskets succes mht. bevarelse af det, samt at uddanne offentligheden om skove og økosystemer. Men det er også en passende lejlighed og det rette tidspunkt til at adressere globale problemer og mobilisere den politiske vilje til at handle. I sidste måned offentliggjorde FN’s Klimaagentur, IPCC, en rapport, der afslørede de dødelige kosekvenser af klimaforandringer for mennesker i alle dele af verden i det kommende årtier. Konsekvenserne af klimaforandringerne er værre end nogensinde, hvilket understreger betydninger af at stå sammen på gloalt plan.

FN’s verdensmål nr. 15: bæredygtig forvaltning af skove

I 2015 vedtog alle FN’s medlemsstater en udviklingspolitik om bæredygtighed, som er centreret omkring de 17 mål for bæredygtig udvikling. De 17 mål udgør en global plan for fred og velstand for mennesker og planeten og skal nås inden 2030. Mål nr. 15, Livet på Land, vedrører bæredygtig forvaltning af skove, bekæmpelse af ørkendannelse og standsning af jordforringelse. Mål nr. 15 sigter efter at genoprette og bevare økosystemer på land f.eks. vådområder, skove og bjerge, inden 2030.

Men hvor alvorlig er situationen med verdens skove?

Investeringer i skove er lig investeringer i mennesker

Tab er landbrugsjord sker 30-35 gange hurtigere end hvad man tidligere har set. Det samme gælder for tørke og ørkendannelse. 10 millioner hektar går hvert år tabt, hvilket påvirker fattige samfund i hele verden. Verdens skove fungerer også som et skjold mod zoonoser, hvilket betyder, at skoves ødelæggelse vil få fatale konsekvenser for den globale folkesundhed. Faktisk er 1 ud af 3 udbrud af nye sygdomme, herunder HIV og SARS, forbundet med skovrydning og andre ændringer i arealanvendelse. En anden fordel ved træer er, at de er med til at give bakteriefri mad og vand, og at de skaber fibre til tøj. Det er helt klart, at investeringer i skove og skovbrug er lig med investeringer i mennesker, især de fattige i landdistrikterne, samt unge og kvinder.

Skovrydning
10 millioner hektar ryddes hvert år. Billede: Gryffyn/Unsplash

Omkring 1,6 milliarder mennesker er afhængige af skovene for deres levebrød.

På trods af disse sociale, sundhedsmæssige og økonmoiske fordele fortsætter den globale skovrydning i et alarmerende tempo. Og en ny rapport fra FN’s Klimaagentur påpeger, at klimaforandringerne sker hurtigere end vi først antog.

FN’s klimapanel og AR6

FN’s klimapanel (IPCC) er et organ under FN, som vurderer risiciene ved klimaforandringer og rådgiver de politiske beslutningstagere. Panelet består af hundredvis af eksperter fra hele verden og tæller i alt 195 stater. IPCC har offentliggjort fem vurderingsrapporter, hvori de har gennemået klimaforandringerne og anmodet regeringer over hele verden om at træffe foranstaltninger. Den sjette vurderingsrapport (AR6) er under udarbejdelse og redegør for de miljømæssige, tekniske, økologiske og socioøkonomiske aspekter af klimaforandringerne. AR6 er blevet opdelt i tre dele, hvor de to første omhandler hhv.””det fysiske videnskabelige grundlag” og ”virkninger, tilpasning og sårbarhed” og allerede er blevet offentliggjort. Den anden rapport blev offentliggjort i februar 2022.

Skovbrande, tørke og skovrydning

Først fastslår AR6 utvetydigt, at klimaforandringerne er menneskeskabte, og at alle kontinenter forventes at opleve flere hedebølger, oversvømmelser og ekstreme vejrfænomener. Land tørrer ud og havene stiger, og det vil forværre situationen yderligere, hvis temperaturstigningerne overstiger 1,5 grader. IPCC har rapporteret, at en temperaturstigning på 2,1-3,5 grader er mest sandsynlig. Eksperter verden over har imidlertid advaret om, at hvis temperaturstigningerne bliver højere end 1,5 grader, risikerer vi at miste al kontrol over klimaet, hvilket vil medføre, at økosystemerne kollapser uden mulighed for genopretning bagefter. Den sidste del af AR6 vil beskrive “afhjælpning af klimaforandringer” og udkommer senere i 2022. Denne del vil fortælle, hvordan og i hvilket omfang det er muligt at afbøde konsekvenserne af klimaforandringerne.

En anden rapport fra sidste uge angiver, at verdens største regnskov, Amazonas, er ved at være uopretteligt ødelagt pga. skovbrande og skovrydning. Det fremgår af en ny undersøgelse fra tidsskriftet Nature Climate Change. De fastslår, at Amazonas mister modstandsdygtighed og befinder sig ved en afgørende tærskel for skovdød. Faktorer som

Abe i træ
Amazonas regnskov huser ca. 25% af verdens biodiversitet. Billede: Jeremy Bezanger/Unsplash

tørke, skovbrande, klimaforandringer og skovrydning reducerer i fællesskab skovens modstandsdygtighed. Hvis skoven dør, kan det få enorme konsekvenser for hele kloden; Amazonas dækker store dele af Sydamerika og er hjemsted for omkring 25% af jordens samlede biodiversitet. Desuden er den en vigtig opsamler af CO2 i atmosfæren, og uden skove vil temperaturen stige, og jorden vil ikke kunne holde på vandet, hvilket vil føre til oversvømmelser.

Skove for en bæredygtig livsstil og en cirkulær økonomi

FN’s Økonomiske Kommission for Europa (UNECE) fejrer den Internationale Skovdag d. 21. marts med et online-event med fokus på, hvordan ledere i mode-, tekstil, og emballagesektoren skaber bæredygtige relationer mellem skove og cirkulære produktionsmodeller for at reducere CO2-emissioner, affald og forurening.

Eksperter vil dele innovative løsninger til at omdanne den lineære økonomi til en cirkulær økonomi og indlejre den i distributionsnet. Desuden vil de drøfte spørgsmål i forbindelse med træfiberbaserede produkter, bæredygtig produktion og klimaforandringer.

Arrangementet finder sted online d. 21. marts 2022 mellem kl. 10-12 og fra kl. 14-16 CET og er på engelsk, fransk og russisk. Læs mere her.

Læs mere her:

Vand og skove: Værd at kæmpe for

IPCC report on climate change

UNECE to showcase “Forests for sustainable lifestyles and a circular economy” on International Day of Forests 2022 | UNECE

Forests | Department of Economic and Social Affairs (un.org)

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19