Kan fattigdomsbekæmpelse og miljøbevaring gå hånd i hånd?

0
417
fn, sustainable development goals dansk, unric, bæredygtige udviklingsmål, post-2015 agenda, fattigdom, klima, miljø, FN's generalforsamling, FN's generalsekretær, udviklingsfinansiering

 fn, sustainable development goals dansk, unric, bæredygtige udviklingsmål, post-2015 agenda, fattigdom, klima, miljø, FN's generalforsamling, FN's generalsekretær, udviklingsfinansiering

Januar 2015 – Til september mødes verdens ledere til FN’s generalforsamlings 70. session. Mødet er ikke kun unikt på grund af jubilæet, men også på grund af den store vigtighed, det har for fremtiden. Verdens ledere skal således blive enige om de nye bæredygtige udviklingsmål, der afgør rigtig mange menneskers skæbne frem imod år 2030.

For godt og vel femten år siden blev verdens ledere enige om otte overordnet mål for at løfte verdens fattigste lande ud af fattigdom.

Målene, som sidenhen på dansk fik betegnelsen 2015-målene på grund af deres deadline, havde hovedsagelig økonomisk fremgang som målsætning, og miljø var således kun nævnt i et enkelt af de otte mål.

Den stigende bekymring og opmærksomhed omkring klimaproblemer og miljøet har dog fået FN til at gentænke denne prioritering. I de nye bæredygtige udviklingsmål, der vedtages ved FN’s generalforsamling mellem 25. og 27. september tænkes bæredygtig udvikling nd i samtlige mål med den hensigt at undgå, at de globale temperaturstigninger overskrider to-graders-målet og for at bevare miljøet rundt omkring i verden.

Mange af de vigtigste forslag i de 17 nye udviklingsmål og 169 delmål bygger på 2015-målene. Eksempelvis bygger flere af målene på udryddelse af fattigdom og sult, lighed mellem kønnene og at styrke de globale partnerskaber for udvikling.

Bæredygtighedsprincippet, der som ovenfor nævnt reflekteres i alle de nye mål, er en overbygning på det syvende 2015-mål om bæredygtighed. 2015-målet indeholder målsætninger om mere bæredygtig udvikling i samfundet, om at forhindre tab i biodiversitet, om at øge adgangen til rent drikkevand og om at forbedre livet for personer, der lever i slumområder.

Vand og sanitet er nu blevet et selvstændigt mål (udviklingsmål nr.6) ligesom også adgang til energi for alle (nr.7), bæredygtig produktion og forbrug (nr.12), bevarelse af verdenshavene (nr.14) og beskyttelse af økosystemer, skove og kampen mod ørkenspredning og bevarelsen af biodiversitet (nr.15) nu er selvstændige mål.

En væsentlig forskel mellem de forrige og de kommende udviklingsmål er, at de nye mål inkluderer lighed både i og mellem stater (mål nr.10). Sociale og økonomiske rettigheder er nu et separat mål, hvori målsætningen er ”fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle, hvilket gerne skulle medføre ”holdbar, inklusiv og bæredygtig vækst.”(mål nr.8).

At implementere alle de ovenstående mål om bæredygtig udvikling, lighed, beskæftigelse, klimaforandringer og fattigdomsbekæmpelse kan virke som en stor mundfuld.

Det skal dog nævnes, at de 17 nye mål er midlertidige forslag, og at de endelige mål vedtages af FN’s generalforsamling i september.

De største fremskridt mod udarbejdelsen af den nye post-2015 agenda blev taget, da den åbne arbejdsgruppe, som blev sammensat ved FN’s generalforsamlings 68.session, blev enige om at foreslå 17 mål og 169 delmål.

I en rapport om fremskridtene i forhold til udviklingsmålene opdelte FN’s generalsekretær desuden de 17 mål i fem grupper: Værdighed, mennesker, vækst, jorden, retfærdighed og samarbejde.

Ydermere skal det nævnes, at det bliver en kæmpe udfordring at blive enige om finansieringen af gennemførslen af målene. Der holdes derfor en konference i den etiopiske hovedstad Addis Ababa mellem den 13. og 16. juli for at få udviklingsfinansieringen på plads.

De 17 midlertidige bæredygtige udviklingsmål

1. Komplet udryddelse af fattigdom inden 2030.

2. Udrydde sult, opnå fødevaresikkerhed, sikre bedre ernæring og et mere bæredygtigt landbrug.

3. Sikre et bedre helbred og et sundere liv for alle.

4. Sikre inkluderende og ligeværdig kvalitets uddannelse for alle.

5. Opnå ligestilling og styrke kvinder og pigers position i samfundet.

6. Sikre bæredygtig adgang til vand for alle, sikre bæredygtig forvaltning af vandressourcer og adgang til sanitet for alle mennesker.

7. Sikre adgang til bæredygtige og pålidelige energikilder som alle har råd til.

8. Fremme bæredygtig økonomisk vækst, sikre fuld og produktiv beskæftigelse og et anstændigt arbejde til alle.

9. Bygge holdbar infrastruktur, fremme inkluderende og bæredygtig industrialisering og at fremme innovation.

10. Reducere den indenrigs- og udenrigspolitiske ulighed.

11. Bygge inkluderende, robuste og bæredygtige byer og bosættelser.

12. Sikre at forbrug og produktionssystemer er bæredygtige.

13. Skride til umiddelbar handling for at bekæmpe klimaændringer og konsekvenserne af disse.

14. Fremme bæredygtigt brug af havene og af havressourcer for at bevare verdenshavene.

15. Beskytte og fremme økosystemer og naturressourcer på en bæredygtig måde.
Bevare og sikre økosystemer, bekæmpe ørkenspredning og forhindre yderligere tab af biodiversitet.

16. Fremme fredelige, inkluderende og retfærdige samfund for at skabe bæredygtig udvikling. Sikre skabelsen af effektive, gennemsigtige og inkluderende institutioner på alle niveauer.

17. Styrke globalt samarbejde for bæredygtig udvikling og mulighederne for implementering af dette.

Mere information på engelsk om de bæredygtige udviklingsmål kan findes her:

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal

Sustainable 2015