Det gavmilde Norden

0
474
Foto Det gavmilde Norden by Danida - Klaus Holsting

Foto Det gavmilde Norden by Danida - Klaus Holsting

Hvilket land er mest gavmildt når det kommer til international udviklingsbistand? Norden kan være stolt, da hele fire lande ligger i top i dette års rangering af verdens 27 rigeste landes bidrag til international udviklingsbistand.

Den 15. oktober offentliggjorde den uafhængige amerikanske tænketank, Center for Global Development, dette års Commitment to Development Index (CDI), som tager højde for landenes størrelse. Samlet set kommer Danmark ind på en flot førsteplads, Norge på en andenplads, Sverige på en tredjeplads og Finland på en syvendeplads.

De 27 lande bliver rangeret på syv områder: udviklingsbistand, handel, investeringer, migration, miljø, sikkerhed og teknologi. Danmark ligger nummer ét indenfor sikkerhed på baggrund af Danmarks store bidrag til fredsbevarende indsatser og internationale sikkerhedstraktater.

Danmarks udviklingsminister Christian Friis Bach udtaler i forbindelse med offentliggørelsen: ”Det er naturligvis rigtigt godt, at det brede danske udviklingssamarbejde igen anerkendes internationalt. Vi ligger ligefrem nummer ét på listen samlet set. Den danske udviklingsbistand roses for at være af høj kvalitet. Det skaber forandring og konkrete resultater for verdens fattige”.

Norge slår dog de andre nordiske lande når det kommer til udviklingsbistand, hvor førstepladsen deles med Luxemburg. Norge giver hele 1,1 procent af landets BNP til udviklingsbistand, som er en af de faktorer, der spiller ind i den imponerende delte førsteplads.

Sverige ligger i den øverste halvdel i mange af indeksets kategorier, og udmærker sig i særdeleshed ved at have indeksets laveste CO2 udledning pr. indbygger. Samtidig er Sverige et af de lande, som hjælper flygtninge i humanitære kriser mest.

Finland scorer højt i miljøkategorien, da landet har et lavt forbrug af fossilt brændsel og et begrænset forbrug af ozonlagsnedbrydende stoffer. Desuden investerer den finske regering en del i forskning og udvikling (R&D).

Indekset viser, at selvom et land geografisk og befolkningsmæssigt ikke er blandt de største, kan det gøre en stor forskel for verdens fattigste lande. Danmark, Norge og Sverige er blandt de fem lande i verden, som i dag lever op til FN’s målsætning om, at rige lande skal donere 0,7 procent af deres bruttonationalindkomst til udviklingsbistand. De to andre lande er Luxemburg og Holland.

Commitment to Development Index (CDI) er baseret på OECD statistikker. Da statistikker fra Island ikke var tilgængelige, figurerer landet ikke i indekset. Det står dog klart, at Island er langt bagefter sine nordiske naboer, da det islandske parlament ifølge medierapporter for nyligt besluttede at øge den offentlige udviklingsbistand, så niveauet i 2013 ligger på 0,25 procent af bruttonationalindkomsten.