FØRSTE GLOBALE FN MODEL I GENÈVE 2009

0
427

FN’s Afdeling for information (DPI) annoncerede den første årlige globale FN- modelkonference, der vil blive afholdt i Genève, Schweiz, fra den 5. til den 7. august 2009. Arrangementet vil fokusere på de studerende med det bedste universitetsniveau fra FN modelprogrammer, der i øjeblikket organiseres rundt omkring i verden. Temaet for den første konference vil være ”2015-målene – Få milliarder ud af fattigdom".

DPI vil have et tæt samarbejde med partnere for at organisere konferencen, herunder universiteter, FN’s organisationer og FN’s informationscentre rundt omkring i verden. Den vil søge støtte fra partnere til at finansiere konferencen, tjenester og kommunikationsplaner for den globale FN modelkonference. Udgifter til rejse og ophold for de deltagende studerende skal understøttes på nationalt plan af den private sektor eller gennem andre fundraising projekter, navnlig delegationer fra udviklingslandene.

Konferencen vil involvere unge i alle aspekter af planlægningen og tilskynde til afholdelse af nye model FN-programmer, hvor de ikke allerede findes. Desuden forventes det, at den globale FN model vil inspirere den næste generation af ledere til at engagere sig i nationale og globale spørgsmål.

Global FN model vil indføre forretningsorden, der nøje repræsenterer, hvordan FN fungerer og give de studerende kontakt til FN-embedsmænd forud for og under konferencen. DPI vil også tilbyde uddannelsesmateriale og online værktøjer, som vil gøre det muligt for deltagerne at samarbejde ved hjælp af nye kommunikationsteknologier. Konferencen vil i høj grad udvide og udvide afdelingens kontakt til unge, der er en topprioritet for organisationen.

Ca. 1000 universitetsniveau studerende mellem 18 og 24 vil blive opfordret til at deltage i konferencen. Det forventes, at den studerende delegerede vil blive udvalgt af kolleger på nationale FN modelkonferencer studerende i løbet af 2008 og 2009.

 

DPI kræver, at udvælgelsen af de studerende delegerede er gennemsigtig, herunder en ligelig kønsfordeling og repræsentation af forskellige socio-økonomiske baggrunde. En kvoteordning vil blive fastlagt for hver region (Afrika, Asien og Stillehavsområdet, Europa, vestlige Asien, Latinamerika og Caribien, og Nordamerika) for at sikre bred geografisk repræsentation på konferencen.

 

Mere information kan findes på en ny webside
www.un.org/gmun.

 

For yderligere information om pressemeddelelsen vedrørende den globale FN model, se venligst

http://www.un.org/News/Press/docs/2008/pi1858.doc.htm

Pressemeddelelsen om pressekonferencen, se venligst
 http://www.un.org/News/briefings/docs/2008/080917_Model_UN.doc.htm
 
For yderligere information om FN Modelkonferencer, se venligst

http://www.un.org/cyberschoolbus/modelun/index.asp