Naturressourcer = Skole for alle?

0
422
School for all

School for all

8. maj 2013 – Det er ingen hemmelighed at mange udviklingslande sidder på en ”guldmine”, hvad enten det rent faktisk er guld eller olie, diamanter, kobber… listen er lang. Det er også sandt at man forventer at finde betydeligt flere naturressourcer i den nærmeste fremtid, især i Afrika syd for Sahara.

Udviklingslande rige på naturressourcer kunne gøre store fremskridt mht. universel skolegang, hvis de håndterede indtægterne fra deres naturressourcer bedre og afsatte en betydelig del til uddannelse. Dette er ifølge en FN-undersøgelse af UNESCO – FN’s organisation for uddannelse, videnskab og kultur.

Rapporten ”Education for All Global Monitoring Report” har fokuseret på 17 lande. Hvis disse lande kunne maksimere forvaltningen af indtægterne fra deres udvindingsindustri, samt forbedre gennemsigtigheden, kunne de indtjene en ekstra 5 milliarder dollars til finansiering i uddannelse hvert år – eller omkring to en halv gange det beløb de modtog i uddannelsesstøtte i 2010.

Disse indtægter kunne gøre det muligt for landene at få over 11 millioner børn, der pt. ikke går i skole, en passende uddannelse. ”Dette er en investering i fremtidige generationer, som skal gennemføres nu”, sagde UNESCO’s generaldirektør Irina Bokova i en udtalelse.

Undersøgelsen illustrerer også hvordan dette kan opnås. F.eks. i Uganda vil regeringens budget blive fordoblet i 2016 som følge af seneste oliefund, hvilket kunne føre til en fordobling af uddannelsesbudgettet og sikre skolegang for alle børn i folkeskolealderen.

I DR Congo får landet mindre end 10 procent af omsætningen fra mineraler, eftersom 90 procent af indtægterne går til udvindingsselskaberne. En ændring af disse procenter ville give regeringen flere indtægter, som kan investeres i uddannelse.

Potentialet for bedre uddannelse takket være nyfundne naturressourcer i Afrika syd for Sahara er enorme. Flere lande, herunder Ghana, Malawi, Uganda og Zambia vil være i stand til at give alle børn en folkeskoleuddannelse uden bistand af nogen art.

”I nogle tilfælde er indtægterne gået til væbnede konflikter i stedet for uddannelse”, sagde Pauline Rose, direktør for rapporten. ”Hvis de forvaltede deres indkomst bedre og afsatte 20 procent til uddannelse, kunne 10 ud af de 17 lande vi analyserede sikre alle børn en folkeskoleuddannelse”.