Frankrig kritiseres for behandling af Romaer

0
504
Roma frankrig

Roma frankrig

FN’s menneskerettighedseksperter opfordrer den franske regering til at sikre, at landets politik og praksis til enhver tid efterlever europæiske og internationale menneskerettigheder vedrørende ikke-diskrimination i forbindelse med afskaffelsen af romaernes bosættelser og udvisning.

”Udsættelser forsætter og truer med at bringe familier i en meget sårbar situation”, understregede fire FN’s specielrapportører på områderne for mindretalsspørgsmål, migranter, bolig og racisme.

”Tvungne udsættelser er ikke i orden. Der bør søges efter alternative løsninger, der er i overensstemmelse med menneskerettighedsstandarderne”, sagde Raquel Rolnik, Specielrapportør for retten til bolig. ”Der skal være juridiske sikkerhedsforanstaltninger på plads, herunder tilvejebringelsen af passende boligalternativer for at sikre, at individer, især børn, kvinder, syge og handikappede ikke efterlades hjemløse og sårbare”.

Et antal udsættelser og udvisninger i august i de franske byer Lille, Lyon og Paris, er blevet dokumenteret af ikke-statslige organisationer og medier og ser ud til at fortsætte. FN-eksperterne mindede om, at lignede aktioner mod romaere blev udført i august 2010 og blev dengang mødt med udbredt europæisk og international kritik.

”Disse rapporter er foruroligende, især fordi det ikke er første gang, at romaer kollektivt udvises fra Frankrig”, sagde Rita Izsák, FN’s uafhængige ekspert på minoritetsspørgsmål. ”Romaer er EU-statsborgere og Europas mest marginaliserede minoritet. Desværre demonstrerer disse hændelser, at de ikke altid har de same rettigheder til fri bevægelse og bosættelse, og fortsætter med at opleve forskelsbehandling”.

Specielrapportøren for migranters rettigheder, François Crépeau noterede, at “det endelige mål synes at være udvisning af migrerende romasamfund fra Frankrig”. Han understregede, at ”kollektiv udvisning er forbudt i henhold til international ret og enhver hjemsendelse bør være frivillig, følge internationale standarder og baseret på individuel vurdering og uafhængig overvågning”.