Human Development Report 2006: Akut behov for samarbejde over grænserne

0
429

9. november 2006 – Frygten for fremtidige ”vandkrige” fjerner opmærksomheden fra det akutte behov for samarbejde over grænserne. Men samarbejde om vand er langt mere udbredt end registrerede tilfælde af konflikt – netop samarbejde er mere presserende end nogensinde, konkluderer UNDPs Human Development Report 2006: Beyond scarcity: Power, poverty and the global water crisis.

København, 9. november 2006: Som et modspil til de vanlige spådomme om, at den voksende konkurrence om vandressourcer uundgåeligt vil føre til væbnede konflikter, konkluderer den nyligt lancerede UNDP Human Development Report 2006, at samarbejdet om vandressourcer på tværs af landegrænserne allerede er langt mere udbredt og succesfuldt, end hvad der tidligere er antaget. En konklusion som lover godt for håndteringen af fremtidens potentielle internationale stridigheder over vand.

90 procent af verdens befolkning lever i lande, som deler deres vandressourcer med andre lande. Men den nye UNDP Human Development Report 2006: Beyond scarcity: Power, poverty and the global water crisis, gør det klart, at mens denne gensidige afhængighed kan lede til politiske gnidninger over landegrænser, bliver langt de fleste vandressourcer, som deles af flere lande, forvaltet fredfyldt og diplomatisk.

I løbet af de seneste 50 år er der registreret 37 tilfælde af konflikter mellem stater over vand – bortset fra syv tilfælde fandt alle registrerede episoder sted i Mellemøsten. Ifølge rapporten er et betydeligt større antal traktater om vand, nemlig 200, dog blevet forhandlet mellem lande i samme periode. Et eksempel er Indien og Pakistan, som på trods af grænsekonflikter og konstante geopolitiske uenigheder, har forvaltet deres fælles vandressourcer gennem den permanente vandkommission: ”Permanent Indus Water Commission” i et halvt århundrede.

Samarbejde er reglen – ikke undtagelsen
Behovet for øget samarbejde på tværs af nationale grænser er mere presserende end nogensinde.

– Forvaltningen af delte vandressourcer kan blive en drivkraft for fred eller for konflikt, med politik afgør man, hvilken retning man vælger at gå, siger Kevin Watkins, rapportens hovedforfatter.

I 2025 vil mere end 3 milliarder mennesker leve i lande med såkaldt vand-stress; et begreb som angiver, hvornår tærsklen for den minimale mængde vand, naturen eller mennesker kan klare sig med, er overskredet. Men ifølge rapporten fjerner falske alarmer om truende krige over vandressourcer fokus fra den reelle trussel, som den globale krise i forhold til vand udgør for menneskelig udvikling – en trussel rodfæstet i magt, fattigdom og ulighed, understreger forfatterne. I løbet af historien har samarbejde omkring vand, som deles af flere lande, heldigvis været reglen – ikke undtagelsen.

Fakta og udfordringer:
145 lande deler, hvad man vil definere som grænseoverskridende flodbassin-områder.
Vand, som deles af flere lande, har altid været et konkurrenceparameter. Faktisk stammer det engelske ord ”rival” fra det latinske udtryk ”rivalis”, som betyder ”én som benytter sig af samme flod som en anden”.
Den palæstinensiske befolkning er halvt så stor som den israelske, men forbruger kun 10-15 procent så meget vand. På Vestbredden bruger israelske bosættere næsten ni gange så meget vand per person som palæstinenserne.
90 procent af befolkningen i Mellemøsten og Nordafrika vil leve i vandfattige nationer i 2025.

UNDP anbefaler:
At øge antallet af politiske forhandlinger: grænseoverskridende samarbejde om vand er afhængigt af, at stater, som grænser op til vand, har tillid til hinanden og er villige til at dele deres forvaltningserfaringer.
At politiske ledere må identificere fælles mål for menneskelig udvikling i forhold til de delte vandressourcer – indenfor fattigdomsreduktion, beskæftigelsesfremmende initiativer og risikohåndtering.
At internationale organisationer, som arbejder med flodbassin-områder, skal styrkes, deres mandat skal være bredere, og de skal være i stand til at håndhæve internationale aftaler.
At finansieringen til grænseoverskridende forvaltning af vandressourcer må øges. Ud af de 3,5 milliarder US dollar, som benyttes i international bistand til vand og sanitet, bliver mindre end 350 millioner US dollar øremærket til forvaltning af grænseoverskridende vandressourcer.

——————————————————————————–
Vil du vide mere: Du kan finde mere information om UNDP – herunder tidligere års Human Development rapporter – på UNDPs nordiske kontors hjemmeside: www.undp.dk. Pressekontakter: Kristian Sloth, UNDPs nordiske kontor, Tlf. 35 46 71 58 – email: [email protected] og Christine Drud, UNDPs nordiske kontor, Tlf. 35467154 – email: [email protected]