Generalsekretærens budskab i anledning af den Internationale Ungdomsdag

0
401
alt

GENERALSEKRETÆRENS

BUDSKAB I ANLEDNING AF

DEN INTERNATIONALE UNGDOMSDAG

alt

New York d. 12. august 2010

Dette års fejring af den Internationale Ungdomsdag markerer også starten på det Internationale Ungdomsår, med temaet “Dialog og Gensidig Forståelse”

De særlige økonomiske og sociale udfordringer vi star overfor i dag skaber behov for et særligt fokus på unge. 87 procent af de 15-24-årige bor i dag i et udviklingsland og den globale økonomiske krise har haft uforholdsmæssige konsekvenser for unge mennesker; de har mistet deres arbejde, kæmpet for at finde selv dårligt lønnet beskæftigelse og adgangen til uddannelse er blevet forringet. I takt med at den økonomiske situation forbedres er det afgørende at der fokuseres på unges behov. 

Dette er både en moralsk og udviklingsmæssig nødvendighed. Men det er også en mulighed: ungdommens energi kan sætte gang i skrantende økonomier. Jeg bliver ofte inspireret af de unge menneskers jeg møder over hele verden, af deres gode intentioner, talent og idealisme. De yder et vigtigt bidrag til vores fælles arbejde for at udrydde fattigdom, mindske spredning af sygdomme, bekæmpe klimaforandringer og for at nå 2015-målene. Jeg opfordrer medlemslandene til at øge investeringer i unge mennesker så de kan gøre endnu mere.

I løbet af det Internationale Ungdomsår vil FN sammen med vores partnere i ungdomsorganisationerne fokusere på behovet for at skabe dialog og forståelse på tværs af generationer, kulturer og regioner. I en verden hvor forskellige folk og traditioner kommer stadig tættere på hinanden er det afgørende at unge mennesker lærer at lytte til og forstå hinanden, anerkende og respektere forskelle og være i stand til at løse konflikter. Der er få ting der er vigtigere end at fremme disse egenskaber og uddanne ungdommen om menneskerettigheder, for de er ikke blot fremtidens ledere, men også en vigtig del af nutidens samfund. Lad os også anerkende at ældre generationer kan lære noget af unge, især som verden blive stadig mere forbundet.

Lad os anerkende og hylde det bidrag unge yder i kampen for en mere sikker og retfærdig verden, når vi fejrer det Internationale Ungdomsår. Lad os styrke vores indsats for at inkludere unge i politikker, programmer og beslutningsprocesser der gavner såvel deres fremtid som vores.