Generalforsamlingen lancerer det Internationale Ungdomsår

0
416

Det Internationale Ungdomsår lanceres torsdag den 12. august i FN’s hovedkvarter i New York ved en ceremoni med musik, taler, videofremvisning og poesi. FN’s Generalsekretær Ban Ki-moon vil officielt starte det Internationale Ungdomsår med temaet Dialog og Gensidig Forståelse, der løber fra d. 12. august 2010 til den 11. august 2011.

Formålet med året er at fremme fred, respekt for menneskerettigheder og solidaritet på tværs af generationer, kulturer, religioner og civilisationer.

Der er mere end 1,2 milliarder mennesker i verden i alderen 15 -24 år, svarende til ca. 18% af verdens befolkning. Det Internationale Ungdomsår giver mulighed for at fremhæve de bidrag ungdommen yder til samfund verden over og samtidig at fremme deres fulde og effektive deltagelse i samfundet.

Udviklingslande er hjem for 87% af de af verdens unge mennesker, der kæmper med begrænset adgang til ressourcer, sundhedsydelser, uddannelse, beskæftigelse og økonomiske muligheder. I takt med at verden oplever mange, ofte relaterede katastrofer, inklusiv finansielle og andre socioøkonomiske udfordringer, er det blevet stadig vigtigere at samarbejde med og investere i ungdommen.

Med vedtagelsen af resolution 64/134 der etablerer Ungdomsåret har FN’s medlemslande bekræftet den betydning det internationale samfund tillægger ungdomsindsatser i forbindelse med såvel globale som regionale og lokale udviklingsindsatser. FN fokuserer på tre overordnede målsætninger for indsatser i løbet af året

(1) at øge forpligtelsen til og investeringen i ungdomsrelaterede indsatser

(2) at øge deltagelse af og samarbejdet med unge i samfundet

(3) at øge interkulturel forståelse blandt unge.  

FN fejrede det første Internationale Ungdomsår i 1985. Ti år efter vedtog Generalforsamlingen Verdens Handlingsprogrammet for Ungdomsindsatser, der fungerer som ramme for den samlede ungdomsindsats og desuden indeholder retningslinjer for såvel nationale programmer som international bistand med henblik på at forbedre vilkårene for unge mennesker.

Handlingsprogrammet spiller i dag en vigtig rolle i ungdomsrelaterede udviklingsindsatser. Det fokuserer på at øge national kapacitet og på at øge såvel kvantiteten som kvaliteten af unges muligheder for at deltage i samfundet.

Ungdom og ungdomsfokuserede organisationer opfordres til at tage initiativ til og deltage i aktviteter og arrangementer der markerer og fejrer Ungdomsåret. Det kan blandt andet gøres ved at abonnere på FN’s elektroniske nyhedsbrev ”Youth Flash” på FN’s hjemmeside her, ved at downloade materiale på den officielle hjemmeside her og ved at følge med på Facebook siden UN Youthyear 

For mere information om det Internationale Ungdomsår, se her