Ikke længere en nål i en høstak

0
432
diabetes

diabetes

14. november, 2013 – Diabetes, der engang var ret ualmindelig, er i dag en af de største sundheds- og udviklingsudfordringer i det 21. århundrede. Der er i øjeblikket 371 millionr mennesker, der lever med diabetes og 280 millioner har stor risiko for at udvikle sygdommen; i 2035 anslås det, at antallet af diabetikere vil stige til 592 millioner.

Hvis disse tal føltes rystende, har du helt ret. Type 2-diabetes er en global folkesundhedskrise, som truer alle landes økonomier, især udviklingslande. Den drives af hastig urbanisering, overgangsernæring og stigende stillesiddende livsstile, og epidemien et vokset parallelt med den verdensomspændende stigning i fedme.

Den var engang en vestlig sygdom, men type 2-diabetes har nu spredt sig til alle lande i verden. Den var engang ”en velstandssygdom”, nu er den i stigende grad almindelig blandt de fattige. Den var engang en sygdom, som først starter i voksenalder, som det næsten var uhørt, at børn fik, men nu har stigende børnefedme gjort sygdommen alt for almindelig i børnemodtagelsen.

I dag står Asien for 60 % ad verdens diabetikere. Men fedmeraterne svarer ikke direkte til diabetesraterne. For eksempel har Indien en meget lav forekomst af fedme, men et bemærkelsesværdig højt antal af type 2-diabetikere. 

Verdens diabetesdag markeres hver dag den 14. november og engagerer millioner af mennesker over hele verden i diabetesfortalervirksomhed og – bevidsthed.

Dette års kampagne ”Diabetes: Beskyt vores fremtid” forsøger at inspirere og engagere lokalsamfund til at promovere og udbrede simpel undervisning og forebyggelsesbudskaber og organisere arrangementer for at styrke erkendelsen blandt offentligheden om, at diabetes er en global sundhedstrussel med seriøse og langtrækkende konsekvenser, der påvirker os alle.

Diabetes og dens komplikationer kan i høj grad forhindres og der findes bevidste, overkommelige midler til at hjælpe. For at bremse den eskalerende diabetesepidemi, burde primær forebyggelse gennem promovering af en sund kost og livsstil være en global politisk prioritering.