Generalsekretær Ban Ki-moons budskab på den Internationale Familiedag

0
425
alt

15. Maj, 2010

GENERALSEKRETÆR BAN KI-MOONS

BUDSKAB PÅ DEN INTERNATIONAL FAMILIEDAG
New York, 15. maj, 2010

alt

Dette års markering af den Internationale Familiedag sætter fokus på den indvirkning som migration har på familier rundt om i verden.
 
Stigende sociale og økonomiske uligheder skaber både pres og incitamenter for folk til at forlade deres hjem for at opsøge bedre muligheder. Mange migrerer fordi det er en nødvendighed, skabt af fattigdom, arbejdsløshed, politiske eller væbnede konflikter samt overtrædelser af menneskerettighederne.

Forældre migrerer for at forbedre forholdene for deres børn og andre familiemedlemmer. I de lande de rejser til, kan mænd og kvinder tjene penge til en bedre levevej og sende deres indkomster til familiemedlemmer derhBan Ki-moonjemme. Migranter bidrager til økonomien i modtagerlandet, samtidig med at de beriger de sociale og kulturelle strukturer. Kvindelige migrantarbejdere opnår uafhængighed og selvstændighed og bliver derved positive rollemodeller for andre.  

Trods de mange fordele er migration også tunge byrder for familiemedlemmer. Migranter kan udsættes for barske levevilkår, diskrimination og lave lønninger. De mangler ofte et sikkerhedsnet og lider uforholdsmæssigt i tider præget af økonomiske trængsler. Arbejdsløsheden kan skubbe mange mod samfundets laveste trin. Børn af migranter kan blive konfronteret med en række følelsesmæssige og økonomiske udfordringer – især en større sårbarhed over for menneskehandel, børnearbejde og vold.    

For at få det meste ud af migrationens fordele bør regeringerne gennemføre politikker, der hjælper migranterne med at tilpasse og udvikle sig i deres modtagerlande. Jeg opfordrer de stater, som endnu ikke har gjort dette, til at ratificere og gennemføre den Internationale Konvention om Beskyttelse af Migrantarbejdere og deres Familier. Lad os, på denne Internationale Familiedag, forny vores engagement i bestræbelserne på at hjælpe og støtte migrantfamilier over hele verden.