Generalsekretærens budskab for 2012

0
420
Ban talking

Ban talking

24. oktober 2012. Vi lever i en tid med dyb uro, systemskifte og omstilling. Usikkerhed, ulighed og intolerance sættes på prøve. Globale og nationale institutioner sættes på prøve. Med så meget på spil må FN holde tempoet oppe i alle dets aktiviteter – fred, udvikling, menneskerettigheder, retsstaten, styrkelsen af verdens kvinder og unge.

Det er sket vigtige fremskridt på mange områder. Ekstrem fattigdom er halveret siden år 2000. Demokratiske omstillinger er undervejs i mange lande. Der er ommuntrende tegn på økonomisk vækst i hele den tredje verden.

Nu er det tid til at bringe vores kollektive ambitioner på banen. Med deadlinen for 2015-Målene kommende hastigt imod os må vi intensivere vores bestræbelser på at opfylde alle disse livsreddende målsætninger. Vi må forberede en modig og praktisk post-2015 udviklingsdagsorden. Og vi må fortsætte ned at bekæmpe intolerance, redde mennesker fanget i konflikter og tilvejebringe vedvarende fred.

FN er ikke bare et mødested for diplomater. FN er også en fredsbevarer, som afvæbner soldater, en sundhedsarbejder, som distribuerer medicin, et nødhjælpshold, som hjælper flygtninge, en menneskerettighedsekspert, som hjælper med at skabe retfærdighed.

For at denne globale mission skal lykkes er vi afhængige af vores mange venner og støtter. NGO’er, videnskabsmænd, forskere, filantroper, religiøse ledere, virksomhedsledere og bekymrede borgere er afgørende for vores succes. Ingen enkeltstående leder, land eller institution kan gøre alt. Men hver enkelt af os, på vores egen måde, kan gøre noget.

Lad os genbekræfte på denne FN-dag vores individuelle forpligtelse og vores kollektive beslutning om at leve op til FN’s charters idealer og bygge en bedre verden for alle.

Af FN’s Generalsekretær, Ban Ki-moon