Generalsekretærens budskab i anledning af Verdensdagen for Oprindelige Folk

0
415
alt

GENERALSEKRETÆRENS

BUDSKAB I ANLEDNING AF

VERDENSDAGEN FOR OPRINDELIGE FOLK

 

alt

New York, 9. August 2010

Verdens oprindelige folk har bevaret en betydelig del af menneskehedens kulturelle historie. Oprindelige folk taler størstedelen af verdens sprog og har gennem generationer udviklet og videregivet omfattende viden, kunstneriske udtryk samt religiøse og kulturelle traditioner. På denne Verdensdag for Oprindelige Folk gentager vi vores støtte til deres velbefindende.  

Den skelsættende FN deklaration om oprindelige folks rettigheder, der blev vedtaget af Generalforsamlingen i 2007, skaber fundamentet for regeringers arbejde for at styrke relationerne til oprindelige folk og for at sikre deres menneskerettigheder. Siden da har flere regeringer arbejdet for at mindske sociale og økonomiske uligheder, gennem lovgivning og andre initiativer, og oprindelige folks behov er højere på den internationale dagsorden end nogensinde før.

Men der er behov for en endnu bedre indsats. Oprindelige folk er fortsat udsat for racisme, lider af dårligere helbred og lever under højere grad af fattigdom end øvrige befolkningsgrupper. I mange samfund bliver deres sprog, religioner og kulturelle traditioner undertrykt og bandlyst. Den første FN rapport nogensinde om forholdene for verdens oprindelige folk fra 2007 viste nogle foruroligende tendenser. I nogle lande har oprindelige folk 600 gange større risiko for at få tuberkuloses end resten af befolkningen. I andre lande er den forventede levetid for børn af oprindelige folk 20 år kortere end andre børns. 

Temaet for dette års Verdensdag for Oprindelig Folk er filmskabere der stammer fra oprindelige folk, der giver os indsigt i oprindelig folks’ samfund, kultur og historie. Deres arbejde oplyser os om religion og filosofier og fanger både hverdagslivet og det åndelige liv blandt oprindelige folk. Med fejringen af disse bidrag, opfordrer jeg både regeringer og civilsamfund til at leve op til deres løfte om at forbedre oprindelige folks vilkår overalt.