Generalsekretærens budskab om den internationale dag for læse- og skrivefærdighed

0
436

GENERALSEKRETÆREN

BUDSKAB OM DEN INTERNATIONALE DAG FOR LÆSE- OG SKRIVEFÆRDIGHED
8 september 2007

I års internationale dag for læse- og skrivefærdighed (alfabetiseringsdag) bærer temaet helbred og alfabetisering, og det vil gøre opmærksom på den afgørende rolle alfabetisering spiller i at ophjælpe bedre helbredsvilkår verden over.

Der er mange vigtige sammenhæng mellem alfabetisering og helbred. Læse- og skrivefærdighed er kraftige instrumenter, der hjælper kvinder og mænd med at udvikle nødvendige evner samt selvbevidsthed for et bedre helbred. Børn har større chancer for at forblive sunde og opnå uddannelse, hvis de vokser op med læse- og skrivefærdige mødre. Alfabetisering gavner således ikke blot individets helbred, men også hele familiens og samfundets.

Helbred og uddannelsesmuligheder kan fremmes sammen. Eksempelvis har pædiatri vist sig at være et succesfuldt middel, for at skaffe vejledning om alfabetisering, og for at hjælpe forældre med at forberede deres børn på skolegang. Alfabetiseringsprogrammer der samtidig fokuserer på helbred, kan spille en central rolle i at kreere og vedligeholde et bedre helbred verden over, det samme gælder for helbredsinitiativer der samtidig berører alfabetisering.

I år er vi halvvejs FN’s tiår for læse- og skrivefærdighed (2003-2012). Dog estimeres antallet af analfabete voksne i dag til 774 million – hvoraf to tredjedele er kvinder – og går over 72 million børn ikke i skole. Disse tal viser os, hvor meget endnu må gøres, for at sikre at menneskers ret til undervisning og læse- og skrivefærdigheder bliver mødt.

I år markerer også halvvejen mod 2015 Målene. En af Målene er at opnå universel grundskole undervisning, det er her læse- og skrivefærdighed begynder. Mindre analfabetisme verden over vil forbedre mødres og børns sundhed, vil bekæmpe HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme og vil desuden hjælpe os i vores indsatser for at nå de andre 2015 Mål. I det hele taget støtter alfabetisering udvikling. Det hjælper med at udrydde ekstrem fattigdom og øge muligheder, samtidig med at det fremmer lighed mellem kønnene og omsorg for miljøet.

Den globale udfordring om at fordre alfabetisering forbliver enorm. Det er en udfordring som vedrører os alle, regeringer, FN familien, andre internationale organisationer, den private sektor, det civile samfund, lokale grupper og individer. Alle kan de bidrage og være del af løsningen.

At opnå læse- og skrivefærdighed er et proces, der styrker individet og er essentielt for udvikling og helbred. Lad os på denne dag for læse- og skrivefærdighed fordoble vores indsats for at forbedre læse- og skrivefærdighed verden over, idet vi arbejder sammen for at opnå vores endelige mål; læse- og skrivefærdighed for alle.