GENERALSEKRETÆRENS BUDSKAB PÅ DEN INTERNATIONALE DAG FOR BIOLOGISK MANGFOLDIGHED

0
401

alt

22. Maj 2011

Dette års fejring af den Internationale Dag for Biologisk Mangfoldighed falder på Det Internationale Skovår 2011. Det Internationale Skovår 2011 er udnævnt af FN’s Generalforsamling for at undervise det globale samfund om skovens værdier og de ekstreme sociale, økonomiske og miljømæssige omkostninger, der er forbundet med tabet af skovene.  

Fordelene ved skovene rækker langt. Skovene fanger og opbevarer vandet, stabiliserer jordbunden, havnebiodiversiteten og yder et vigtigt bidrag til at regulere klimaet og drivhusgasserne, som forårsager klimaforandringer. Skovene generer profit for internationale virksomheder og forsyner flere millioner af verdens fattigste mennesker med en vigtig indtægt og vigtige ressourcer. På trods af den voksende forståelse og taknemmelighed for, hvor meget vi høster fra skovene, forsvinder de alligevel med en alarmerende hastighed. Dette års Internationale Dag for Biologisk Mangfoldighed skal bruges til at bringe behovet for en hurtig indsats frem i lyset.

Sidste år blev regeringer enige om en ny strategiplan for biodiversitet på Nagoya Topmødet for Biologisk Mangfoldighed i Aichi, Japan. Målet var at reducere tabet, nedbrydningen og fragmenteringen af alle naturlige levesteder betydeligt, herunder skove inden 2020. Et af de vigtigste redskaber, som blev aftalt i Japan, er Nagoya protokollen om adgang til genetiske ressourcer samt rimelig og retfærdig fordeling af udbyttet ved udnyttelsen af disse ressourcer. Skovene indeholder et enormt – og knap katalogiseret – forråd af den biologiske mangfoldighed. Den første stadfæstelse og gennemførelse af denne protokol, kan støtte beskyttelsen af skovene samt støtte en bæredygtig udnyttelsen af biodiversiteten. Hvilket igen vil kunne bidrage til fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig national udvikling.

Som de igangværende forhandlinger om klimaforandringer har vist, så vokser kendskabet til at begrænsningen af skovrydning og skovødelæggelse kan spille en stor rolle i vores ansvar vedrørende den kombinerede trussel om klimaændringer, tab af biodiversitet og jordforringelse. Jeg roser denne fornyede fokus på skovenes betydning for en bæredygtig udvikling.

For næsten to årtier siden, inkluderede verdens ledere Rio Forest-principperne som et væsentlig resultat af verdenstopmødet, der også oplevede oprettelsen af konventionen om den biologiske mangfoldighed. Næste år vil regeringer genforenes i Rio til FN’s konference om bæredygtig udvikling (Rio +20). Som vi ser frem til denne skelsættende konference, vil jeg opfordre alle sektorer af samfundet til igen at engagere sig i denne styring, bevarelse og bæredygtige udvikling af alle typer af skove for vores fælles fremtid.