Nordiske lande skal diskutere bæredygtig udvikling

0
427
HenrikDamKristensen

HenrikDamKristensen

FN har vedtaget 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling frem til 2030. På Nordisk Råds 68. session den 1.-3. november på Christiansborg i København fremhæves FN-målene som et bærende tema. Dagen før sessionens åbning afholder Nordisk Råd et arrangement i FN Byen, og selv på topmødet mellem Nordisk Råd og de nordiske statsministre den 1. november er FN-målene hovedtema.

Spørgsmålet er: Hvad kan Norden gøre for at FN-målene bliver opfyldt?

– Vi skal diskutere FN-målene og hele FN-systemet og overveje hvordan vi kan gøre FN bedre. Norden ligger forrest og kan gøre en forskel i FN og verden. Især hvis vi samarbejder kan vi hurtigere hjælpe de mennesker der har det allersværest, siger Henrik Dam Kristensen, præsident for Nordisk Råd.

• Arrangementet fra FN-Byen livestreames her.

Dam Kristensen fremhæver også det nordiske arbejdsmarked som er et andet hovedtema på sessionen. Udgangspunktet er den rapport om udfordringerne på det nordiske arbejdsmarked som den tidligere danske minister Poul Nielson har skrevet. Debatten finder sted under spørgetimen den 2. november.

– Kan den helt unikke nordiske arbejdsmarkedsmodel overleve? Det er et af de vigtigste spørgsmål i fremtiden og et af de allervigtigste spørgsmål vi kan diskutere som nordiske politikere. Den nordiske model har vist sig at være stærk og robust, og de nordiske lande har klaret sig godt igennem de seneste årtiers kriser. Nu skal vi diskutere om den stadig er en stærk model, siger Henrik Dam Kristensen.

 

Du kan læse mere her.