Generalsekretærens Budskab på den Internationale Dag for Læse- ogSkrivefærdighed

0
418
UN logo

 

 UN logo

GENERALSEKRETÆRENS BUDSKAB PÅ DEN INTERNATIONALE DAG FOR LÆSE- OG SKRIVEFÆRDIGHED

8 September 2010

Dette års afholdelse af den Internationale Dag for Læse-og Skrivefærdighed understreger den centrale rolle alfabetisering har i styrkelsen af kvinders stilling. Læsefærdigheder forvandler kvindernes liv, deres familier, lokalsamfund og byer. Kvinder, der kan læse og skrive, er mere tilbøjelige til at sende deres børn, især deres piger, i skole. Ved at opnå disse færdigheder, bliver kvinder mere økonomisk selvhjulpne og mere aktivt engagerede i deres lands sociale, politiske og kulturelle liv. Alt tyder således på, at investeringer i undervisning af kvinder giver stort afkast i udviklingen.

Kvinders læsefærdigheder har fået en mere fremtrædende plads på den politiske dagsorden de sidste ti år siden World Education Forum i Dakar, hvor regeringerne fastsatte et mål om at halvere antallet af voksne analfabeter i 2015. FN’s Tiår for Læse- og Skrivefærdighed: Uddannelse til Alle, der løber fra 2003 til 2012, har sat yderligere gang i arbejdet for at mindske analfabetisme. Analfabetisme er heraf faldende, men ikke desto mindre er én voksen ud af seks stadig ikke i stand til at læse eller skrive; to ud af tre voksne analfabeter er kvinder.

Verden har brug for øget finansiering og et vedvarende ønske om kvalitet af læse- og skrivekurser, der styrker kvinder og sikrer, at piger og drenge på grundskole- og gymnasieniveau ikke bliver en ny generation af unge analfabeter. De Internationale Alfabetiseringspriser blev i dag uddelt af UNESCO til programmer i Kap Verde, Egypten, Tyskland og Nepal, der er eksempler på ekspertise og kreativitet. Alle er de et håndgribeligt bevis på de dybe og positive indflydelser læsefærdigheder har på kvinder, der lever i meget forskellige situationer – fra landmiljøer til bysamfund. Sådanne programmer fortjener at blive udvidet og efterlignet bredt.

Hver kvinde, der kan læse og skrive, markerer en sejr over fattigdommen. På denne Internationale Dag for Læse- og Skrivefærdighed opfordrer jeg regeringer, donorer, ikke-statslige organisationer (NGO’er) og alle udviklingspartnere til at gøre læse- og skrivefærdigheder tilgængelige for kvinder overalt i verden. Disse færdigheder er et essentielt grundlag for udvikling og velstand. At styrke kvinder gennem alfabetisering styrker os alle.