Generalsekretærens budskab på den Internationale Dag for Personer med Handicap

0
444

 3. december 2010

Temaet for dette års Internationale Dag for Personer med Handicap er ”at holde løftet, om at integrere handicappede i millenniumudviklingsmålene”. Blandt de løfter, som verdens ledere forpligtede sig til under MDG-topmødet i september, er nemlig løftet om at forbedre livet for mennesker med handicap.

Denne forskelligartede gruppe omfatter mennesker tæt på os – familie, venner og naboer. Faktisk er fysiske, mentale og sensoriske handicaps meget almindelige, og rammer omkring 10 procent af verdens befolkning.

Handicap hænger tæt sammen med fattigdom. Mennesker med handicap tegner for omkring 20 procent af dem, der lever i fattigdom i udviklingslandene. På verdensplan har de en høj arbejdsløshed, og ofte mangler de adgang til tilstrækkelig uddannelse og sundhedspleje. I mange samfund, er der simpelthen ingen understøttelse til denne gruppe, og de ender med at bo isoleret, adskilt fra deres egne samfund.

På trods af disse hindringer, har personer med handicap udvist stort mod og modstandskraft. Selvom vi fortsat er inspireret af dem, der når det højeste niveau af menneskelig præstation, så skal sådanne succeser ikke skjule de vanskeligheder, som mange lider under. Mange steder mangler handicappede rettigheder, privilegier og muligheden for at indgå i samfundet på lige fod med deres medborgere.

Regeringerne skal gøre mere for at støtte mennesker med handicap. Det betyder en fuldstændig implementation af FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap. Og det betyder også, at deres behov skal integreres i de nationale dagsordener for millenniumudviklingsmålene. I handlingsplanen, der blev vedtaget på MDG-topmødet, erkendte verdens ledere, at den nuværende indsats er utilstrækkelig.

På denne Internationale Dag for Personer med Handicap – lad os erkende, at kampen mod fattigdom, diskrimination og sygdom ikke vil blive vundet uden målrettede love, politikker og programmer, som styrker denne gruppe. Lad os inddrage den mangfoldige gruppe af handicappede, ikke kun som modtagere, men som ligeværdige borgere, der også kan arbejde for forandring mod vores mål, om at nå millenniumudviklingsmålene inden 2015.