FN’s racisme-komite sætter Danmark under sin lup

0
413
Foto: FN-Foto

Foto: FN-Foto

30.04.15 – Danmark skal den 6. og 7. maj stå skoleret for FN’s Komite til Udryddelse af Racediskrimination i Geneve, som skal eksaminere Danmark på racediskriminationsområdet. Møderne vil blive webcastet live.

Et af de mulige emner som komiteen kan tage op til drøftelse er racemotiverede taler og begivenheder, som er rettet mod medlemmer af muslimske, jødiske og romani samfund. Særligt efter terrorangrebene i København den 14. februar 2015 har dette vakt interesse i det internationale søgelys. Den politiske tone og det danske mediebillede kan ligeledes blive sat under komiteens lup.

Et andet muligt emne er etniske minoriteters adgang til arbejde og bolig; alt fra racemæssig profilering, til ansættelsesindsatserne for disse grupper. Dertil kommer indfødte befolkningers situation, herunder den grønlandske Thule-stammes selvforståelse. Ligeledes kan effektive retsmidler og kompensation, som sættes ind for ofre for forfølgelse og hadsforbrydelser, blive diskuteret.

Danmark er én af de 177 medlemsstater som har ratificeret den internationale konvention for udryddelsen af alle former for racediskrimination, hvorfor det er påkrævet at de regelmæssigt indsender indberetningsrapporter til komitéen. Komiteen består af 18 internationale uafhængige eksperter som gransker disse, men komiteen er også lydhør overfor FN-organer og NGO’er.

Komiteen vil indgå i en dialog med den danske regering den 5. maj fra kl. 15:00-18:00 og den 6. maj fra kl. 10:00-13:00. Du kan være en flue på væggen til mødet og streame det live her

Komiteens konkluderende observationer af Danmark, sammen med andre lande, såsom Frankrig, Guatemala, Bosnien, Hercegovina, Sudan og Tyskland, vil derefter blive diskuteret den 15. maj kl 14:30 ved Palais des Nations i Geneve. Endelig vil disse blive offentliggjort selvsamme dag her.

Ønsker du at vide mere herom og er du interesseret i at læse Danmarks skriftlige rapport, kan det findes her.

Den internationale konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination er den ældste af de vigtigste internationale traktater om menneskerettigheder. Den blev vedtaget af FNøs generalforsamling for 50 år siden, den 21. december 1965. Mere information herom kan findes her