Generalsekretærens budskab på den Internationale dag for Verdens Oprindelige Folk

0
401
alt
 

alt

 

9. August 2011

Meddelelse fra Generalsekretæren: På FN-dagen for “Verdens oprindelige folk”, bekræfter vi disse folks rettigheder samt vores fælles ansvar for at fremme budskabet om lighed, retfærdighed og værdighed til alle, siger Ban Ki-moon.

Termen “Oprindelige folk” dækker over en bemærkelsesværdig diversitet – herunder 5000 befolkningsgrupper – der har rod i cirka 90 lande – der ikke længere eksisterer. Disse befolkningsgrupper svarer til mere end 5 procent af verdens befolkning eller 370 millioner mennesker.

Samlet set er disse grupper af “Oprindelige folk” en vigtig kilde til information om værdifuld kulturel arv og historie. Vi har bemærket deres kreativitet og innovative evner inden for kunst, litteratur og videnskab. Disse bidrag til verdenssamfundet sættes der nu fokus på med temaet, “Oprindelige designs: Fejring af historier og kulturer – Vi skaber vores egen fremtid“.

Oprindelige folk står overfor store udfordringer i forhold til at bevare deres identitet, traditioner og vaner, ligesom deres kulturelle bidrag til verden af og til udnyttes og kommercialiseres. Ofte kun med ringe, eller slet ingen, anerkendelse af hvad de har skabt. Vi er derfor nød til at arbejde målrettet og kæmpe for disse gruppers rettigheder til produkter de skaber. Vi må hjælpe dem med at beskytte og udvikle, ligesom vi skal sikre at de modtager en fair kompensation for den kulturelle og traditionsbundne viden som disse samfund bidrager med, da dette i sidste ende er noget der kommer os alle til gode.

Jeg opfordrer alle Medlemslande til at tage konkrete initiativer, der sigter mod at løse de problemer som Oprindelig folk står overfor – det gælder marginalisering, ekstrem fattigdom og tab af land, territorier og ressourcer. Medlemslandende må yderligere arbejde på at forhindre de mange alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne, som “Oprindelige folk” er ofre for i mange dele af verden.

Med henvisning til at vi nærmer os Verdenskonferencen til fordel for “Oprindelige folk” i 2014, opfordrer jeg alle Medlemslande til at indlede et samarbejde med “Oprindelige folk”, for derved at identificere praktiske ideer og forslag, der kan fremføres i forbindelse med denne vigtige begivenhed.

Lad os i fællesskab fejre og anerkende verdens “Oprindelige folks” historier, kulturer og unikke identiteter. Lad os tilmed arbejde for at styrke deres rettigheder og støtte deres forhåbninger.