Europæisk ”krise i læse- og skrivefærdigheder”

0
409
Literacy

Literacy

Den Europæiske Union må revidere sin tilgang til at forbedre læsestandarder, i henhold til en højniveauekspertgruppe nedsat af EU-kommissær Androulla Vassiliou, som skal løse dette problem.

Rapporten blev præsenteret et par dage før UNESCO’s Internationale Dag for Læse- og Skrivefærdighed den 8. september.

Én ud af fem 15-årige, såvel som næsten 75 millioner voksne, mangler basale læse- og skrivefærdigheder som gør det svært for dem at få et job og øger risikoen for at de ender i fattigdom og social eksklusion.

Den 80 sider lange rapport inkluderer også en lang række anbefalinger, fra råd om, hvordan forældre skaber en sjov læsekultur med deres børn, at oprette biblioteker i ukonventionelle miljøer, såsom i shoppingcentre, og behovet for at ansætte flere mandlige lærer, som kan være rollemodeller for drenge, som læser meget mindre end piger.

Ekspertgruppens formand, HKH Prinsesse Laurentien fra Holland, beskriver rapporten som en ”en opvågning vedrørende krisen der rammer alle lande i Europa”.

Prinsessen er UNESCO’s særlige udsending for læse- og skrivefærdigheder og udvikling. I slutningen af dette årti, lukker FN’s Tiår for Læse- og Skrivefærdighed: Uddannelse til Alle. I hans meddelelse i anledning af den Internationale Dag for Læse- og Skrivefærdigheder, siger FN’s Generalsekretær Ban Ki.moon, at selvom der er taget store skridt i de ti år, med ca. 90 millioner og voksne som kan læse og skrive, skal der stadig gøres mere for de estimerede 775 millioner mennesker, som ikke kan læse eller skrive.

”Vi må bevæge os hurtigere hen mod at nå de mest marginaliserede og holde fast i denne basale menenskret. Den globale uddannelsesbevægelse behøver et stort skub. Derfor, senere i denne måned, lancerer jeg et nyt Uddannelse Først initiativ”, siger Generalsekretæren.

Dette initiativ fokuserer på tre prioriteter: alle børn skal i skole, forbedre undervisningskvaliteten og fremme globalt borgerskab. ”Jeg opfordrer verdens ledere og alle involverede i uddannelse til at støtte dette initiativ. Omkostningen ved at efterlade millioner af børn og unge mennesker i udkanten af samfundet, er langt større end de omkostninger, der er nødvendige for at nå de internationale mål for uddannelse”, siger Ban.

Se: In Focus http://www.unric.org/en/literacy