A-Ø webstedsindeks

Handlingsårti for Verdensmålene

Med blot ti år tilbage sættes en ambitiøs global indsats i gang for at nå Verdensmålene for bæredygtig udvikling. Tiåret bliver en global bevægelse, der ledes af forandringsagenter overalt i verden i kampen for en bedre verden.

I dag er der sket fremskridt mange steder, men samlet set skrider indsatsen langsomt frem, når det kommer til at opfylde Verdensmålene. 2020 skal indlede et årti med ambitiøs indsats for at nå målene inden 2030.I går lancerede FN’s generalsekretær António Guterres handlingsårtiet i en tale til Generalforsamlingen vedrørende hans prioriteringer for 2020: ”Handlingsårtiet er vigtigt for at opnå en fair globalisering, styrke økonomisk vækst og forhindre konflikt.”

Handlingsårtiet opfordrer til at fremskynde bæredygtige løsninger til verdens største udfordringer – lige fra fattigdom og køn til klimaforandringer, ulighed og at lukke finansieringsgabet.

”I løbet af handlingsårtiet skal vi investere i udryddelse af fattigdom, social beskyttelse, i sundhed og bekæmpelse af pandemier, i uddannelse, energi, vand og sanitet, i bæredygtig transport og infrastruktur og i internetadgang,” sagde Guterres.

”Vi skal forbedre regeringsførelse, tackle ulovlige finansielle strømme, bekæmpe korruption og udvikle effektiv sund fornuft og fair skattesystemer. Vi skal opbygge fremtidens økonomier og sikre anstændigt arbejde for alle, især unge mennesker. Og vi skal sætte et særligt fokus på kvinder og piger, fordi det kommer os alle til gode,” sagde Guterres til Generalforsamlingen.

I september 2019 opfordrede generalsekretæren alle samfundets sektorer til at mobilisere til et årti med handling på tre niveauer: global indsats for at sikre bedre ledelse, flere ressourcer og smartere løsninger til Verdensmålene for bæredygtig udvikling; lokal indsats, der skaber de nødvendige forandringer i politikker, budgetter, institutioner og lovgivningsmæssige rammer for regeringer, byer og lokale myndigheder; og folkets indsats, som inkluderer ungdommen, civilsamfundet, medierne, den private sektor, fagforeninger, den akademiske verden og andre interessenter for at skabe en ustoppelig bevægelse, der kæmper for de påkrævede forandringer.

Seneste nyt

Generalsekretærens udtalelse om COVID-19