Generalsekretærens budskab på Verdensdagen for Statistik

0
430
alt

alt

 

GENERALSEKRETÆRENS BUDSKAB PÅ VERDENSDAGEN FOR STATISTIK

20. oktober 2010

I dag markerer den første afholdelse af Verdensdagen for Statistik – anerkendt af FN’s Generalforsamling på grund af statistikkers betydning for udformningen af vores samfund.

Statistikker er at finde alle steder i det moderne liv. De er grundlaget for mange statslige, virksomheds- og samfundsmæssige beslutninger. De giver oplysninger og indsigt om de tendenser og kræfter, der påvirker vores liv. Indsamlet i undersøgelser og tællinger – vil over tre milliarder mennesker deltage i folke- og boligtællinger i år – statistik påvirker herigennem planlægningen af skoler, hospitaler, veje og meget andet.

Statistik er et vigtigt redskab for økonomisk og social udvikling, herunder vores bestræbelse på at opfylde millenniumudviklingsmålene. For at udviklingsprojekter skal lykkes, har vi brug for dataindsamling og statistisk analyse af fattigdomsniveauer, adgang til uddannelse og forekomst af sygdomme. Statistikker er centrale i argumentationen i næsten ethvert aspekt omkring budgetter og programmer, der arbejder for at hindre hungersnød, eller at give husly og nødhjælp til ofre for naturkatastrofer.

De Forenede Nationers Statistiske Kommission, der er etableret i 1947, har skabt internationale metodologiske standarder og retningslinjer inden for stort set alle områder indenfor statistik. Den har spillet en central rolle i at hjælpe regeringerne med at styrke deres statistiske indberetninger, hvilket gør dataene mere tilgængelige og sammenlignelige på tværs af lande og regioner.

Jeg tilskynder, at mange dedikerede statistiske eksperter bidrager med deres rapporter og publikationer. De udfører en væsentlig service – en, der fremmer fred og demokrati ved at give borgerne pålidelige og uvildige oplysninger om deres lokalsamfund. Deres kerneværdier – service, integritet og professionalisme – fortjener fuld støtte i alle nationer.

Men som i så mange andre områder, befinder udviklingslandene sig ofte i en ugunstig situation, hvor de mangler midler til at betale lønninger, uddanne personale og indsamle data. På denne første Verdensdag for Statistik opfordrer jeg det internationale samfund til at arbejde med De Forenede Nationer, således at alle lande kan få opfyldt deres statistiske behov. Lad os alle anerkende den afgørende rolle statistikkerne har i opfyldelsen af vores globale mission for udvikling og fred.